Huvudbild för Vitalis 2021

Programpunkter

Spår: Masterclass@vitalis

Moderator: David Liljequist, Vivéca Busck Håkans

En grundläggande eHälsoutbildning som ingår när du registrerar dig till Vitalis konferensprogram.
Kursplanen är framtagen i samverkan med bl.a. e-Hälsomyndigheten, SKR, Vårdförbundet och Socialstyrelsen. Målet med utbildningen är att ge en ökad förståelse för eHälsoområdets möjligheter och risker

Masterclass sändes live Torsdag 20 maj och innehållet finns nu uppdelat på respektive programpunkt i programmet för tillgång året ut.


Utbildningsmål
Utbildningen skall ge baskunskaper och orientering inom eHälsoområdet. Speciellt fokus läggs vid patient- och brukarperspektivet, liksom aspekter kring användbarhet, etik, juridik och integritet.


Målgrupp
Alla som arbetar med utveckling av vård och omsorg, där digital teknik utgör en viktig del, inom såväl kommun som regioner. Utbildningen vill belysa hela vårdkedjan med ett gränsöverskridande perspektiv.

Till exempel:
• Verksamhetsnära professioner och övrig personal (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, personal inom socialtjänsten m fl)
• Ledare på olika nivåer/beslutsfattare
• It-relaterade funktioner
• LeverantörerAlla programpunkter

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord