Header image for Vitalis 2022

Sessions

The conference at Vitalis 2022 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme based on pre-recorded seminars. 


Register for conference | Vitalis - English

Track

Filters

Location

Language

Topic

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

TBA

Tuesday May 17, 2022 15:00 - 15:15 Open Stage
Open Stage, Svenska, Välfärdsteknik, Endast på plats

Profile image for Gränssnitten mellan hälsovård, forskning och innovationssystem behöver nya former av standarder för att effektivt införa genomik och precisionsmedicin

Gränssnitten mellan hälsovård, forskning och innovationssystem behöver nya former av standarder för att effektivt införa genomik och precisionsmedicin

Christer Ericsson
Wednesday May 18, 2022 13:30 - 14:00 A6
Införande / förändringsledning, Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet

Recruitment Slam

Wednesday May 18, 2022 12:20 - 12:50 Open Stage
Open Stage, Svenska, Annat, eHälsa, Endast på plats, Standard >25 min, Inspiration, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Profile image for Vision e-hälsa 2025 och Interoperabilitet – Vad vill vi uppnå?

Vision e-hälsa 2025 och Interoperabilitet – Vad vill vi uppnå?

Malin Amnefelt
Thursday May 19, 2022 08:40 - 09:20 A2
Masterclass, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Utbildning (utbildningsbevis)

Mindmore | En grundpelare för jämställd hjärnhälsa!

Wednesday May 18, 2022 13:00 - 13:15 Open Stage
Open Stage, Svenska, Välfärdsteknik, Endast på plats

Profile image for Att vårda i enkelrum- de nya behoven som uppstår när vårdmiljön förändras och hur verksamheten kan förbereda sig

Att vårda i enkelrum- de nya behoven som uppstår när vårdmiljön förändras och hur verksamheten kan förbereda sig

Jenny Arnesson
Tuesday May 17, 2022 16:00 - 16:30 F1
Svenska, Förändringsledning, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profile image for Nationella tjänster (NPÖ, Journalen, 1177 o NLL) – hur påverkas patienter och vård

Nationella tjänster (NPÖ, Journalen, 1177 o NLL) – hur påverkas patienter och vård

Sofie Zetterström
Thursday May 19, 2022 13:00 - 13:20 A2
Masterclass, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Utbildning (utbildningsbevis)

Profile image for Psykiatrijournal tillgänglig för patienter i Journalen - behövs det verkligen?

Psykiatrijournal tillgänglig för patienter i Journalen - behövs det verkligen?

Annika Bärkås
Wednesday May 18, 2022 09:45 - 09:50 A5
Journalen via nätet - 10-årsjubileum, Svenska, Invånare/Patientbehov, Live, Short 7 min, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Egenmonitorering – lärdomar från Sveriges första regioninföranden

Tuesday May 17, 2022 14:00 - 14:15 Open Stage
Open Stage, Svenska, Välfärdsteknik, Endast på plats

Profile image for Online Hjärtrehabilitering

Online Hjärtrehabilitering

Manuel Gonzalez
Thursday May 19, 2022 13:00 - 13:20 A5
Digitala vårdmöten - forskning i Sverige & Abroad, Svenska, Vårdtjänster, Live, Standard >25 min, Orientering, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Profile image for Behov av öppna och sömlösa tjänster ur kommunernas synvinkel

Behov av öppna och sömlösa tjänster ur kommunernas synvinkel

Marit Svindland
Thursday May 19, 2022 11:00 - 11:15 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Annat, eHälsa, Förinspelat, Other, Orientering, Introduktion, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Välfärdsutveckling, Kommun, Dokumentation

Profile image for EIT Health - EU network, finances, supportive services for innovation

EIT Health - EU network, finances, supportive services for innovation

Per Horn
Wednesday May 18, 2022 15:30 - 16:00 A1
Införande / förändringsledning, English, Införande, Live, Standard >25 min, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Användbarhet

Profile image for From blood to bytes, why pharma is going digital

From blood to bytes, why pharma is going digital

Wilhelm Gatenbeck
Wednesday May 18, 2022 16:00 - 16:30 A1
Införande / förändringsledning, English, Precisionsmedicin, Live, Standard >25 min, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning

Profile image for Styrelsemöte SFMI

Styrelsemöte SFMI

Lars Lindsköld
Tuesday May 17, 2022 11:30 - 12:30 A7
Workshops / fördjupning, Svenska, Annat, eHälsa, Other, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Lunch

Thursday May 19, 2022 12:00 - 13:00 A2
Masterclass

Profile image for X-eHealth – ett EU-projekt för att dela laboratoriedata, medicinsk bild och epikris över landsgränser

X-eHealth – ett EU-projekt för att dela laboratoriedata, medicinsk bild och epikris över landsgränser

Manne Andersson, Michel Silvestri, Rebecca Ceder, Sabine Koch
Tuesday May 17, 2022 14:30 - 15:00 F3
Svenska, Hälsotjänster, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Profile image for Digitalisering inom försäkringsmedicin

Digitalisering inom försäkringsmedicin

Ann-Helene Almborg, Regina Ylvén, Sara Mottaghi
Thursday May 19, 2022 08:30 - 09:00 A5
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Live, Standard >25 min, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Välfärdsutveckling, Dokumentation, Information/myndighet

Profile image for Digitala tjänster och deras informationsinnehåll är två olika saker

Digitala tjänster och deras informationsinnehåll är två olika saker

Isto Huvila
Wednesday May 18, 2022 09:55 - 10:00 A5
Journalen via nätet - 10-årsjubileum, Svenska, Invånare/Patientbehov, Live, Short 7 min, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Profile image for Den virtuella CF-kliniken

Den virtuella CF-kliniken

Linn Hoel, Marcus Svedberg
Wednesday May 18, 2022 10:50 - 11:05 F5
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Vård på distans, Live, Other, Övrigt, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering

Profile image for TEAPaN - Traffic Event Assessment, Prioritizing and Notification

TEAPaN - Traffic Event Assessment, Prioritizing and Notification

Bengt Arne Sjöqvist, Stefan Candefjord
Tuesday May 17, 2022 13:30 - 14:00 F1
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Information/myndighet