Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för X-eHealth – ett EU-projekt för att dela laboratoriedata, medicinsk bild och epikris över landsgränser

X-eHealth – ett EU-projekt för att dela laboratoriedata, medicinsk bild och epikris över landsgränser Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 14:30 - 15:00 F3

Föreläsare: Manne Andersson, Michel Silvestri, Rebecca Ceder, Sabine Koch

Med finansiering från forsknings- och innovationsfonden Horizon 2020 går detta EU-program in på sitt andra och sista år. Syftet att förbereda för tre nya informationsmängder att kunna delas över landsgränser – laboratorieresultat, medicinsk bild samt epikris (discharge letter). Sverige är representerat av E‑hälsomyndigheten, Equalis AB samt Karolinska Institutet. E‑hälsomyndigheten verkar främst inom den del av X-eHealth som rör arkitektur. Equalis medverkar främst i de delar som rör terminologi och funktionella specifikationer för laboratoriedata. Karolinska Institutet medverkar i arbete kring forskning/innovation, bland annat kopplat till hälsodata för delat beslutsfattande och egenvård. Vid denna presentation ger vi en uppdatering om vad som uppnåtts hittills, vi diskuterar eventuella knäckfrågor och pekar ut vägen framåt.

Språk

Svenska

Ämne

Health services

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Welfare development,
Management
Innovation/research
Law, Judicial procedures
Patient safety
Information security
Government information

Föreläsare

Profilbild för Manne Andersson

Manne Andersson Föreläsare

Arkitekt
E-hälsomyndigheten

Manne Andersson har många års erfarenhet av digitalisering inom offentlig sektor och arbetar främst med frågor som rör arkitektur, interoperabilitet och standardisering.

Profilbild för Michel Silvestri

Michel Silvestri Föreläsare

Enhetschef
E-hälsomyndigheten

Michel Silvestri – Sedan april 2019 enhetschef vid E-hälsomyndighetens Samordningsavdelning. Legitimerad biomedicinsk analytiker och medicine doktor med bakgrund från forskning och pedagogiskt ledarskap vid Karolinska Institutet, tidigare landstingspolitiker i Stockholm med uppdrag i bl a hälso- och sjukvårdsnämnd, landstingsstyrelse samt forskningsberedning. Michel har också under en period varit chef för LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland. Genom sina olika uppdrag och funktioner har Michel samlat ett flertal perspektiv på digitalisering och e-hälsa, från akademi, klinisk verksamhet samt politiken.

Rebecca Ceder Föreläsare

Rebecca Ceder arbetar som informatiker på Equalis AB med ansvar för förvaltning och implementering av NPU-terminologin i Sverige. Hon är också engagerad e-hälsoprojekt för laboratoriemedicin nationellt, samt genom deltagagande i EU-konsortiet X-eHealth. Rebecca har en magisterexamen i biomedicin och en doktorsexamen inom medicinsk vetenskap.

Sabine Koch Föreläsare

Sabine Koch, som har en civilingenjörsexamen och doktorsexamen i medicinsk informatik, innehar sedan 2008 den strategiska professuren i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet och är chef för HIC, Centrum för Hälsoinformatik vid LIME, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik samt biträdande prefekt. Därutöver har Sabine uppdrag bl a som ordförande för International Medical Informatics Association (IMIA), chefredaktör för tidskriften Methods of Information in Medicine, samt medlem i Nationella eHälsorådet. I sin forskning kombinerar Sabine medicinsk informatik med människa-dator interaktion. Hennes forskning syftar till att bygga den teoretiska grunden för att fullt ut förstå den socio-tekniska miljön för att kunna förbättra vården med hjälp av informationsteknologi.