Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Gränssnitten mellan hälsovård, forskning och innovationssystem behöver nya former av standarder för att effektivt införa genomik och precisionsmedicin

Gränssnitten mellan hälsovård, forskning och innovationssystem behöver nya former av standarder för att effektivt införa genomik och precisionsmedicin Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 13:30 - 14:00 A6

Föreläsare: Christer Ericsson

Spår: Införande / förändringsledning

Precisionsmedicin har potentialen att lösa gamla, tidigare inte adresserbara, hälso-problem med hjälp av ny teknik. Riktade terapier är det farmaceutiska benet av precisionsmedicinen, medan behandlingsvägledande diagnostik är det diagnostiska benet. Det finns betydande ineffektiviteter i införandet av genomik och precisionsmedicin i vården, som inte har med patientsäkerhet att göra. En inte oansenlig del av ineffektiviteterna finns i gränssnitten mellan de huvudsakliga aktörsgrupperna hälsovården, de medicinska högskolorna och innovationssystemen. Det är förståeligt att det finns ineffektiviteter eftersom det systematiska och storskaliga sättet att samarbeta som nya storskaliga teknikerna kräver är under uppbyggnad. Inte bara i Sverige, utan i hela värden. Omvänt finns det stora vinster med att ligga långt fram med att finna, och formalisera, de nya lösningarna. Hälsovården är den som identifierar behovet av nya lösningar och som prövar nya sådana genom kliniska studier. De medicinska högskolarna är de som beforskar vårdens omötta behov och kommer fram till möjliga lösningar, medan de medicinska högskolornas innovationssystem är de som nyttiggör innovationer genom att kommersialisera dem så de kan prövas i hälsovården genom kliniska studier. Hälsovården, de medicinska högskolorna och innovationssystemen behöver finna rutiner att systematiskt och effektivt samarbeta för att finna nya lösningar för patienter och samhällsekonomi. Helt nya standarder kommer krävas för att formalisera dessa nya systematiska och effektiva rutiner. Det finns stora vinster att hämta, för patienter och för samhällsekonomin, med att ligga långt fram med att finna, och formalisera, de nya lösningarna på hur effektivt samarbete kan se ut.

Språk

Svenska

Ämne

Cutting-edge health and medical technology

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Innovation/research
Patient safety

Föreläsare

Profilbild för Christer Ericsson

Christer Ericsson Föreläsare

Chief Scientific Officer
iCellate Medical

Christer Ericsson, PhD
Christer är en prisbelönt molekylär cellbiolog och specialist på klinisk provhantering. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar i "Cell" och andra respekterade internationella tidskrifter inom cancerns molekylära cellbiologi. Han utvecklar nya innovativa cancer-test som hälso-och sjuk-vården saknar baserat på cancer-sjukdomens biologi. Han har forskat på Salk Institute i San Diego, Kalifornien, Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige och vid State University of New York i Buffalo, New York.