Huvudbild för Vitalis 2022

Mindmore | En grundpelare för jämställd hjärnhälsa! Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 13:00 - 13:15 Open Stage

Spår: Open Stage

Behovet av kognitiv testning inom sjukvården är idag stort och beräknas att fortsätta öka rejält framöver men tillgången på bra test är alldeles för låg. Mindmore vill ändra på detta och tillgängliggör digitala kognitiva test med hög kvalité till alla vårdnivåer samtidigt som vi underlättar och sparar tid för den enskilda klinikern!   

Mindmore används idag på över 100 kliniker inom flera regioner och är rekommenderade som enda digitala verktyg av SKR för utredning av kognitiv svikt vid misstänkt kognitiv sjukdom.  

Under vår föreläsning kommer vi berätta om varför kognition är framtidens vitalparameter och hur vi ska mäta den! 

Sara Wallén & Jens Berggren 


Arrangör: Mindmore

Aktiviteten är öppen för alla (inget konferenskort krävs).  

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

On site only