Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Behov av öppna och sömlösa tjänster ur kommunernas synvinkel

Behov av öppna och sömlösa tjänster ur kommunernas synvinkel Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 11:00 - 11:15 A1

Föreläsare: Marit Svindland

Spår: Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Förändring av sjukvården så att patienter tar mer ansvar för sin egen hälsa och blir mer delaktiga genom:

  • Användning av välfärdsteknik
  • Ökat fokus på förebyggande verksamhet genom rehabiliterings- och friskvårdscenter
  • Användning av hälsodata för att förebygga sjukdomar
  • Bättre samarbete och interaktion mellan aktörer

Erfarenheterna från kommunerna är att användningen av välfärdsteknik ger fördelar i form av ökad kvalitet, tidsbesparing och reducerade kostnader.

Trots att man ser att det finns vinster upplever vi att det är krävande att gå från piloter och tester och över till breddinförande.

Varför har vi inte kommit längre?

Dagens teknologier och tjänster är fragmenterade

Det saknas integration mellan de olika välfärdstekniska lösningarna, journalsystemen och administrativa system.

Detta leder till betydande merarbete för vårdpersonal, välfärdsteknologer och IKT-resurser

 

Presentation av vision, mål och innovationspotential för projektet Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Seminarietyp

Pre-recorded

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Welfare development,
Municipality
Documentation,

Föreläsare

Profilbild för Marit Svindland

Marit Svindland Föreläsare

Prosjektleder Innovasjonspartnerskap
RKG helse Agder

Marit Svindland er sykepleier og har lang erfaring med fagutvikling. Hun har siden 2015 arbeidet med implementering av velferdsteknologi i ulike roller i kommune og region. Hun leder nå Innovasjonspartnerskapet som skal utvikle morgendagens velferdsteknologiløsninger.