Huvudbild för Vitalis 2022

Egenmonitorering – lärdomar från Sveriges första regioninföranden Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 14:00 - 14:15 Open Stage

Spår: Open Stage

Egenmonitorering har funnits i flera år, men än så länge har bara två regioner i Sverige börjat breddinföra lösningen. Mats berättar om några viktiga lärdomar från detta arbete. Vilka möjligheter och utmaningar finns det i ett regionalt breddinförande av en ny vårdform och vad kan andra, både leverantörer och regioner, ta med sig inför ett nationellt steg mot egenmonitorering och Nära vård? Mats, som även är IVA-sköterska, berättar också om den osynliga röda tråden mellan IVA och egenmonitorering och varför vi måste se till hela kedjan. 

Mats Guldstrand, kundansvarig ImagineCare och IVA-sjuksköterska 

Arrangör: ImagineCare  

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

On site only