Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetter bokas här. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. Fler seminarier och medverkande kommer tillkomma, programmet uppdateras löpande. 

AI och diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen

Profilbild för Ansiktsigenkänning och ens plats i det offentliga rummet

Ansiktsigenkänning och ens plats i det offentliga rummet

Brit Stakston, Dr. Matt Mahmoudi , Nationellt forensiskt centrum
Amnesty International, Sverige

Profilbild för Attacken mot kvinnors och hbtqi-personers rättigheter i Polen

Attacken mot kvinnors och hbtqi-personers rättigheter i Polen

Katarina Bergehed, Elżbieta Podleśna, Mikołaj Czerwiński, Weronika Smigielska
Amnesty International, Sverige

Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Johanna Westeson, Hanin Shakrah, Hanna Thessen, Rami Al-Khamisi
Amnesty International, Sverige

Profilbild för Democracy for all? Are children with disabilities included?

Democracy for all? Are children with disabilities included?

Dr. Josephine Sundqvist, Secretary-General, LM International
Läkarmissionen - LM International in cooperation with Extraordinary

Demokratibrott - vad gör polisen?

Polismyndighetens Demokrati- och hatbrottsgrupper

Demokrati i pandemins kölvatten

Länsstyrelsen Västra Götaland

Demokratins krympande utrymme för civilsamhället

Antidiskrimineringsbyrån Väst och Ibn Rushd.

Profilbild för Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Pia Emanuelsson, 5 företrädare för FRGs medlemsföreningar
Funktionsrätt Göteborg - funktionshinderföreningar i samverkan

Profilbild för Det politiska samtalet

Digitalisering – möjligheter och farhågor?

Nätverket för människorättsbaserat arbete i Västra Götaland

En arbetsmarknad som är öppen för olika funktionssätt

Ann-Kristin Sandberg, Erik Fenn, debattör, Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet , Lars Arrhenius, DO, Melanie Gutman, ADB Norra Skåne
Riksförbundet Attention