Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Offentliga talarstolar - en metod för att förändra

Offentliga talarstolar - en metod för att förändra Har passerat

Måndag 6 december 2021 11:00 - 11:30 Globala scenen

Föreläsare: Bertil Svensson, Maria Brunander

Offentliga talarstolar - en metod för att förändra

Hur kan offentliga talarstolar i Demokratiska republiken Kongo (DRK) förändra demokratin i ett av världens mest korrupta länder?

Offentliga talarstolar (Tribunes d’Expression Populaire) stärker människors rättigheter och möjliggör demokrati för alla oavsett tillgång till media, internetuppkoppling eller kunskap. Här sammanförs medborgare med beslutsfattare och makthavare på en ort eller i ett bostadsområde. I storstaden eller i djungeln. Medborgarna får lyssna till resonemang och sedan ge input i frågor som angår dem. På så sätt hittar man gemensamt lösningar på olika typer av utmaningar och konkreta problem. Genom de offentliga talarstolarna ökar transparensen och möjlighet till ansvarsutkrävning för medborgarna. Teman som lyfts är till exempel; korruption, drogpåverkat samt sexuellt våld, klimatförändringarna, hanteringen av plastavfall och ungas sysselsättning vid de offentliga talarstolarna.

Equmeniakyrkan samarbetar med Communauté Évangélique du Congo (CEC) och dess utvecklingsorganisation BCPAD i projektet. Vi sänder ekonomiskt stöd med medel från bland andra Svenska Missionsrådet (SMR) och Sida till projektet. 

 Som svensk frikyrka har vi varit på plats i DRK sedan i slutet på 1800-talet och stöttat våra samarbetskyrkor i landet. Att värna om och sprida kunskap om demokrati och rättigheter är något som vi gjort sedan våra bildarsamfund började sända ut missionärer i världen. Det hänger ihop med vår kristna syn på människor och världen. Ett av Equmeniakyrkans fokusområden för internationellt arbete är ”Stå upp för människors rättigheter” där det här projektet med offentliga talarstolar konkretiseras.


Arrangör(er)

Equmeniakyrkan & Diakonia

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas/textas

Ämnestaggar

Metod
Global utveckling

Föreläsare

Bertil Svensson Föreläsare

Equmeniakyrkan

Internationell Rådgivare

Profilbild för Maria Brunander

Maria Brunander Föreläsare

Equmeniakyrkan