Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Det finns inga jobb på en död planet

Det finns inga jobb på en död planet Har passerat

Tisdag 7 december 2021 10:30 - 11:00 Globala scenen

Moderator: Anna Wickman
Paneldeltagare: Cajsa Unnbom, Catarina Silveira

Den pågående klimatkrisen utgör ett akut hot mot vår existens och vi vet att tiden är mycket knapp. Effekterna syns redan nu i form av återkommande bränder, översvämningar och torka. Hårdast drabbas de miljontals människor som lever i fattigdom och social utsatthet.

Planeten kräver en kraftfull omställning, där vårt ekonomiska system förändras i grunden. En sådan omställning innebär att miljontals jobb kommer att försvinna. Den internationella fackföreningsrörelsen driver därför idén om Just Transition, som handlar om att klimatomställningen måste gå hand i hand med respekt för arbetstagares rättigheter och undvika att utsatta grupper på arbetsmarknaden hamnar utanför. Kom och lär dig mer om mänskliga rättigheter i klimatomställningen!

I panelen: Cajsa Unnbom, klimatrådgivare, Palmecentret, och Catarina Silveira, rådgivare Just transition, Union to Union

Samtalsledare: Anna Wickman, Palmecentret

Arrangör(er)

Olof Palmes Internationella Center och Union to Union

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet
Näringsliv
Media

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Diskriminering
Global utveckling

Föreläsare

Profilbild för Anna Wickman

Anna Wickman ModeratorUtställare

Olof Palmes Internationella Center

Jag är en förändringsledare, som tror på att jobba värdebaserat för folkrörelsers utveckling. Kommunikations- och verksamhetschef inom ideell sektor med 20 års erfarenhet från fackförbunden Sif, Unionen och ST inom TCO samt Naturskyddsföreningen och Scouterna. Nu på Olof Palmes Internationella Center med fokus på fred och demokrati.

Profilbild för Cajsa Unnbom

Cajsa Unnbom Paneldeltagare

Olof Palmes Internationella Center

klimatrådgivare, Palmecentret

Profilbild för Catarina Silveira

Catarina Silveira Paneldeltagare

Union to Union

rådgivare Just transition, Union to Union