Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Ungdomsrörelsen från lokal till global Har passerat

Tisdag 7 december 2021 10:00 - 10:30 Globala scenen

Föreläsare: Elsie Gisslegård, Hanna Waerland-Fager

Ungdomsrörelsen finns från gräsrots till globalnivå. Många av de svårigheter som unga och ungdomsorganisationer ställs inför kräver globala samarbeten för att kunna utvecklas framåt. Det som händer i en del av världen påverkar en annan och unga överallt delar många utmaningar. Därför bör unga ha inflytande även på internationella beslutsfattande processer, så som i EU och FN. LSU utser årligen internationella ungdomsrepresentanter som ska representera ungdomsrörelsen inom internationella organ och möten i Europa och FN. Men vad innebär egentligen representantskapet? Hur kan vi försäkra ungdomsperspektiv inom internationella beslutsfattande processer? Och hur kan vi förbättra ungas inkludering och inflytande?

Arrangör(er)

LSU

Form

Miniseminarium

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas/textas

Ämnestaggar

Barn och unga
Global utveckling

Föreläsare

Elsie Gisslegård Föreläsare

Hanna Waerland-Fager Föreläsare