Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Demokrati i Israel och Palestina - vad kan vi bidra med? Har passerat

Måndag 6 december 2021 15:30 - 16:00 Globala scenen

Moderator: Karin Hallin
Paneldeltagare: Anna Svalander, Michael Schulz

De politiska förvecklingarna i Israel och Palestina är många. Hur kan vi från en svensk kontext förstå hur besluten fattas? Och har vi något att bidra med, förutom traditionellt bistånd? Ett samtal om demokrati och mänskliga rättigheter i Israel, Palestina och Sverige.

Arrangör(er)

Studieförbundet Bilda

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Intresserad allmänhet
Media

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Fred och konflikt
Metod
Global utveckling

Föreläsare

Karin Hallin Moderator

profilområdesansvarig Samhälle, Studieförbundet Bilda Sydväst

Anna Svalander Paneldeltagare

kommunalråd, Liberalerna, Borås

Michael Schulz Paneldeltagare

professor i freds och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet