Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Hur kan demokratibiståndet bli bättre? Har passerat

Måndag 6 december 2021 13:30 - 14:00 Globala scenen

Föreläsare: Birgitta Weibahr

Demokratin är på tillbakagång i allt fler länder och inskränkningarna i mänskliga rättigheter ökar. I många länder riskerar människor sin frihet, och i värsta fall sitt liv, när de säger vad de tycker. På flera håll används även pandemin som ursäkt för att minska människors frihet och rättigheter. Genom utvecklingssamarbete kan vi bidra till att motverka dessa krafter, men hur använder vi detta på bästa sätt? Delta på ett seminarium om en livsviktig fråga. Lyssna på hur Sverige och Sida arbetar för ökad demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.


Arrangör(er)

Sida

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Fred och konflikt
Global utveckling

Föreläsare

Birgitta Weibahr Föreläsare

Sida