Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Öppna klassrummen, för en inkluderande utbildning

Öppna klassrummen, för en inkluderande utbildning Har passerat

Tisdag 7 december 2021 13:00 - 13:30 Globala scenen

Talare: Martina Orsander, Rebekah Krebs

Hur ser tillgången till högre utbildning ut för unga vuxna med funktionsnedsättning? Vilka hinder finns det, och vad leder bristen på högre utbildning till för personer med funktionsnedsättning? Vi visar kort film från Nicaragua och Bosnien med personer som har egna erfarenheter av diskriminering i utbildningssystemet, följt av en diskussion med Inkludera fleras projektledare Rebekah Krebs (från MyRight) och sakkunnig från Rädda barnen.

Ett av tre barn med funktionsnedsättning går inte ut grundskolan, samma siffra för barn utan funktionsnedsättning är en av sju. För högre utbildning (högstadiet och uppåt) är siffrorna ännu lägre för barn och unga vuxna med funktionsnedsättning. I låg- och medelinkomstländer är siffrorna skrämmande, där 9 av tio barn som lever med funktionsnedsättning inte går i skolan.  

Utbildning är ett av de mest framgångsrika verktygen för att bekämpa fattigdom. Det är alla barns rätt att få tillgång till en utbildning av hög kvalité. En inkluderande och anpassad utbildning utan diskriminering är ett av målen i Agenda2030, och det krävs hårt arbete för att vi ska nå dit. Extra fokus måste utan tvekan läggas på att göra högre utbildning mer inkluderande.

Exkluderande utbildning leder till en exkluderande arbetsmarknad som gör att personer med funktionsnedsättning lätt hamnar eller fastnar i fattigdom. Det är inte bara individerna som diskrimineras som påverkas negativt, utan hela samhället går miste om personer som skulle kunna bidra ekonomiskt till landet utveckling.

Forskning visar på att det finns ett samband mellan utbildning och demokrati, högre utbildning och kvinnors utbildningsnivå är då särskilt viktiga. En inkluderande utbildning för alla gynnar demokratin i ett land och demokrati gynnar i sin tur utbildningsnivån.

Välkommen till ett miniseminarium om högre utbildning och funktionsnedsättning, vi kommer att diskutera vikten av att inkluderande utbildning, vad som krävs för att nå en inkluderande utbildning och vilka konsekvenserna blir när det saknas.


Arrangör(er)

MyRight och Rädda barnen

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet
Media

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas
Skrivtolkas/textas

Ämnestaggar

Barn och unga
Diskriminering

Föreläsare

Martina Orsander Talare

Rädda Barnen

Rebekah Krebs TalareUtställare

MyRight