Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Mental Hälsa för alla - en fråga om rättigheter

Mental Hälsa för alla - en fråga om rättigheter Har passerat

Tisdag 7 december 2021 09:00 - 09:30 Globala scenen

Föreläsare: Erica Mattelin, Nisha Besara, Peter Brune

Vi tar alla för givet att vård i rätt form och vi rätt tidpunkt är en rättighet, särskilt när det gäller vår fysiska hälsa. Mental hälsa däremot är en rättighet som lämnats utanför. Mental hälsa måste börja uppmärksammas och prioriteras som en mänsklig rättighet. Forskning visar att 10-20 % av barn och tonåringar lider av mental ohälsa. Hälften av alla fall av mental ohälsa utvecklas innan 14 års ålder och tre fjärdedelar är utvecklade vid 24 års ålder.

Att agera tidigt och att våga tala om hur vi mår är centralt för att förebygga mental ohälsa. Genom att fler våga berätta kan vi också gemensamt ta bort det stigma som många upplever. I detta seminarium vill vi särskilt lyfta fram den stora klyftan mellan höginkomstländer och låginkomstländer när det kommer till stöd till personer med mental ohälsa. I låg- och medel-inkomst länder är det mer än 75 % av personer med mental ohälsa som inte får något stöd alls. Vi vill säkerställa att alla människor, oavsett var de lever, har tillgång till det psykosociala stöd de har rätt till för att säkerställa den grundläggande mänskliga rättigheten till god hälsa.

Ett exempel på ett område där det behövs ökad kunskap i Sverige avser task shifting, som handlar om att utbilda personal som har kontakt med barn (t ex lärare och fältpersonal) och att utbilda dem i enkla metoder för att kartlägga behoven relaterade till mental hälsa.

Arrangör(er)

War Child Sverige tillsammans med Föreningen för Global Mental Hälsa

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas/textas

Ämnestaggar

Diskriminering
Global utveckling

Föreläsare

Erica Mattelin Föreläsare

Ordförande, Nätverket för global psykisk hälsa

Nisha Besara Föreläsare

Nisha

Ordförande för War Child Sverige

Profilbild för Peter Brune

Peter Brune Föreläsare

War Child Sweden

Generalsekreterare War Child Sverige