Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Sessions

Here is the programme for the Swedish Forum for Human Rights 2018. Click on More search options below and check the box English to see the part of the program that is in English. Click on the title of the seminar for a short description, under More information you can get a longer description and a presentation of the participants.

To attend the longer seminars during the Forum you need a ticket. When you have registered you can log in and add seminars to your calendar and network with other participants. Please note that the rule first come, first served applies. 

To attend the program on Saturday November 17h and for the mini-seminiars no ticket is needed.

If you have questions please contact info@mrdagarna.se or call +46(0)8-12 15 00 52

Please note that the program is preliminary and changes may occur. 

Mänskliga Rättighetsdagarna 2019 i Linköping!

Marie Daun
Friday November 16, 2018 14:30 - 15:00 Lilla scen
Mänskliga rättighetsdagarna, Linköping kommun m.fl.

Social media - a tool for peace in Cameroon

Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun (WILPF Cameroon)
Friday November 16, 2018 12:00 - 12:30 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF (WILPF Sweden)

Hope for Haiti?

Pierre Esperance
Friday November 16, 2018 15:30 - 16:30 Globala scenen
Föreningen Ordfront

Politisk organisering med fokus på kvinnliga urfolksledare

Latinamerikagrupperna
Friday November 16, 2018 15:00 - 15:30 Globala scenen
Latinamerikagrupperna

When police discretion is misused

Victor Olisa
Friday November 16, 2018 13:30 - 14:00 Stora scen
Mänskliga rättighetsdagarna

46. Rätten till den förebyggande cancervården

Lena Sharp, Roger Henriksson
Friday November 16, 2018 09:00 - 10:00 T4
Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm – Gotland

78. Threatened by the family

Shahin Ashraf
Friday November 16, 2018 14:30 - 15:30 T6
Ibn Rushd Studieförbund, Islamic Relief

Profile image for Så minskar vi självmorden

Så minskar vi självmorden

Thursday November 15, 2018 15:30 - 16:00 Stora scen
Suicide Zero

47. Applying transitional justice in repressive societies – challenges and possibilities

Fabián Salvioli
Friday November 16, 2018 09:00 - 10:00 T5
Fonden för Mänskliga Rättigheter

85. Det öppna samhället och dess fiender

Urban Strandberg, Erik Lövgren, Magnus Hedberg, Mats Eriksson, Monica Löfgren Nilsson
Friday November 16, 2018 16:00 - 17:30 T3
Göteborgs universitet

Trygghet för vem?

Friday November 16, 2018 15:30 - 16:00 Stora scen
Förorten Mot Våld

103. En värld för alla - Globalt arbete med SOGIESC

Katarina Stenkvist, Kristina Ullgren
Saturday November 17, 2018 14:30 - 15:30 C6
RFSL

Profile image for FILM SCREENING: 3 Stolen Cameras

FILM SCREENING: 3 Stolen Cameras

Saturday November 17, 2018 14:30 - 15:00 Globala scenen
Equipe Media & RåFILM

Profile image for Markinvesteringar och våld i Brasilien

Markinvesteringar och våld i Brasilien

Catarina Antikainen, Hanna Nelson
Friday November 16, 2018 09:30 - 10:00 Globala scenen
FIAN Sverige

86. Vägar till ett liv utan våld och kriminalitet

Eva-Britt Leander
Friday November 16, 2018 16:00 - 17:30 T4
Stockholms stad, socialförvaltningen

36. Human Rights Indicators - what´s the difference?

Liz Lockey
Thursday November 15, 2018 16:30 - 17:30 T4
SKL

Songlines

Saturday November 17, 2018 11:30 - 12:00 Lilla scen
Songlines

52. Nej till våld – Ja till att inkludera barn, unga och vuxna

Daniel Werkmäster, Gunilla Sjöblom, Monica Söderström, Sara Rostvik
Friday November 16, 2018 09:00 - 10:00 Presscenter
Uppsala kommun