Hanna Nelson Föreläsare

Föreläsare för

Markinvesteringar och våld i Brasilien

Fredag 09:30 - 10:00 Globala scenen

Personlig presentation

Styrelseledamot i FIAN Sverige. Arbetar för närvarande för regeringens Agenda 2030-delegation som har till uppgift att sprida kunskap om Agenda 2030 och dess globala mål samt föreslå hur Sverige ska gå tillväga för att nå de globala målen. Har tidigare arbetat inom civila samhället policy och påverkansarbete inom Agenda 2030, bistånd och rätten att organisera sig.