Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Markinvesteringar och våld i Brasilien

Markinvesteringar och våld i Brasilien Har passerat

Fredag 16 november 2018 09:30 - 10:00 Globala scenen

Föreläsare: Catarina Antikainen, Hanna Nelson

Våld mot dem som försvarar rätten till mark kan ofta kopplas till stora investeringar. Ett exempel är svenska pensionsfonder i Brasilien.

Arrangör(er)

FIAN Sverige

Taggar

Krig- och konfliktzoner
Agenda 2030
Brott mot mänskligheten
Diskriminering
Demokrati
Icke-våld
Internationell rättvisa
Konflikt
Kvinnor
Mänskliga rättigheter
Naturresurser
Strukturellt våld

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Intresserad allmänhet
Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Catarina Antikainen Föreläsare

FIAN Sverige

Styrelseledamot FIAN Sverige. Deltog i forskningsresa i Brasilien under 2017. Resan resulterade i en rapport som delas ut i samband med seminariet.

Profilbild för Hanna Nelson

Hanna Nelson Föreläsare

Styrelseledamot i FIAN Sverige. Arbetar för närvarande för regeringens Agenda 2030-delegation som har till uppgift att sprida kunskap om Agenda 2030 och dess globala mål samt föreslå hur Sverige ska gå tillväga för att nå de globala målen. Har tidigare arbetat inom civila samhället policy och påverkansarbete inom Agenda 2030, bistånd och rätten att organisera sig.