Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

85. Det öppna samhället och dess fiender Har passerat

Fredag 16 november 2018 16:00 - 17:30 T3

Moderator: Urban Strandberg
Paneldeltagare: Erik Lövgren, Magnus Hedberg, Mats Eriksson, Monica Löfgren Nilsson

Temat för MR-dagarna är Rätten till ett liv fritt från våld. Denna panel tar fasta på professionella grupper som utsätts för hot om våld och för konkreta våldsamma handlingar – både mot sig själva och mot sina anhöriga. Flera dimensioner är aktuella idag. Det handlar om rätten till ett yrkesliv fritt från våld: en arbetsmiljöfråga och inte minst en demokrati- och rättssäkerhetsfråga. Det handlar om rätten till ett privatliv fritt från våld: vem ska vilja och våga sikta på arbete inom ett yrke om det finns risk om hot om våld i privatlivet. Får vi utöva våra yrken i fred? Får vi leva våra privatliv i fred?


Seminariet bygger på en panel med professionella och forskare och eftersträvar exempel från skiftande professioner och samhällssektorer för att belysa vidden och naturen av problemet.

Arrangör(er)

Göteborgs universitet

Taggar

Arbetsplatsen

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet
Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Urban Strandberg Moderator

Dr, Associate Professor
Director of Studies, Centre for European Studies (CES)
Department of Political Studies, University of Gothenburg

Erik Lövgren Paneldeltagare

Regionråd Västernorrland

Magnus Hedberg Paneldeltagare

Jusek

Mats Eriksson Paneldeltagare

Chefsåklagare/kammarchef, Åklagarområde Väst/Göteborgs åklagarkammare

Monica Löfgren Nilsson Paneldeltagare

forskare, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet