Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

86. Vägar till ett liv utan våld och kriminalitet Har passerat

Fredag 16 november 2018 16:00 - 17:30 T4

Föreläsare: Eva-Britt Leander

Samtal om Stockholms stads arbete för att erbjuda vägar ut ur kriminalitet och våld.


Sociala insatsgrupper är en samverkansplattform med ursprung i betänkandet Kriminella grupperingar– motverka rekrytering och underlätta avhopp (SoU 2010:15). Stockholms stad har sedan 2013 arbetat för att utveckla Sociala insatsgrupper för unga vuxna. Många av de personer som får stöd genom de sociala insatsgrupperna saknar ofta då de skrivs in i en social insatsgrupp id-kort, bankkonto och en fast bostad. De har ofta förlorat kontakten med sin familj och har skulder. De har ofta inte studerat efter att de avslutade grundskolan. De har haft kontakt med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och arbetsförmedling. Samtidigt har de i den begränsade kriminella kontexten varit resursstarka och haft tillgång till pengar, bil, en upphöjd status och våld som kapital för maktutövande. Kan kommun och polis förändra detta?


Fem år av sociala insatsgrupper har etablerat nya möjligheter till förändring för många av dessa unga vuxna personer och erfarenheterna av detta arbete är ovärderliga. Mycket arbete återstår och vad krävs egentligen av ett gemensamt arbete för att uppnå förändring?

Arrangör(er)

Stockholms stad, socialförvaltningen

Taggar

Det offentliga rummet
Demokrati
Försoning
Trygghet
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Eva-Britt Leander Föreläsare

Socialförvaltningen Stockholms stad