Lena Sharp Föreläsare

RCC Stockholm Gotland

Föreläsare för

46. Rätten till den förebyggande cancervården

Fredag 09:00 - 10:00 T4

Specialistsjuksköterska, verksamhetsutvecklare, Tillförordnad chef Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland,