Catarina Antikainen Föreläsare

FIAN Sverige

Föreläsare för

Markinvesteringar och våld i Brasilien

Fredag 09:30 - 10:00 Globala scenen

Styrelseledamot FIAN Sverige. Deltog i forskningsresa i Brasilien under 2017. Resan resulterade i en rapport som delas ut i samband med seminariet.