Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

88. Våld mot barn – vissa rättsliga perspektiv Har passerat

Fredag 16 november 2018 16:00 - 17:30 T6

Föreläsare: Emelie Kankaanpää Thell, Katrin Lainpelto, Malou Andersson, Pernilla Leviner

I Sverige infördes år 1979 en bestämmelse i föräldrabalken för att förtydliga att barnaga inte är tillåtet. Den lyder ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling”. Vilken betydelse har aga-förbudet från 1979 idag? Barn har, enligt både svensk och internationell rätt, rätt till ett liv fritt från våld. Föräldrar, och framförallt vårdnadshavare, har emellertid en rätt och en skyldighet att uppfostra och skydda sina barn, vilket kan inbegripa ett visst mått av våld. Hur förhåller sig föräldrars ansvar till barnets rättigheter? Finns det anledning att inrätta en särskild brottsbestämmelse om barnmisshandel? Vilken betydelse har barnkonventionen i dessa sammanhang? Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en särskilt utsatt grupp när det gäller brott. Hur bemöts dessa av rättsväsendet? 


Arrangör(er)

Barnrättscentrum

Taggar

Barn
Ungdom
Våld i nära relationer
Våld mot barn
Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Emelie Kankaanpää Thell Föreläsare

Barnrättscentrum, Stockholms universitet

Katrin Lainpelto Föreläsare

Barnrättscentrum, Stockholms universitet

Malou Andersson Föreläsare

Barnsrättscentrum, Stockholms universitet

Pernilla Leviner Föreläsare

Barnrättscentrum, Stockholms universitet