Header image for Skolforum 2016

Exhibitors

Filters

Category

Profile image for Non-Violence Project

Non-Violence Project Exhibitor

C03:34
Sport- och lek, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Profile image for Netsmart AB

Netsmart AB Exhibitor

C04:03
Läromedel, Material till förskola, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard, Inredning/arbetsmiljö, Specialpedagogik

Profile image for NE Nationalencyklopedin AB

NE Nationalencyklopedin AB Exhibitor

C05:10
Läromedel, Material till förskola

Profile image for Natur & Kultur

Natur & Kultur Exhibitor

C05:21
Läromedel, Facklitteratur, Material till förskola, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Specialpedagogik

NA Förlag Exhibitor

C04:21

Profile image for Mångkulturellt centrum/Mångkulturella almanackan

Mångkulturellt centrum/Mångkulturella almanackan Exhibitor

C02:21
Läromedel, Facklitteratur, Material till förskola, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Kultur

Profile image for Moment Psykologi AB

Moment Psykologi AB Exhibitor

C04:33
Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Specialpedagogik, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Profile image for Mindball Play

Mindball Play Exhibitor

C02:37
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard, Specialpedagogik

Profile image for Majemaförlaget

Majemaförlaget Exhibitor

C07:20
Läromedel

Profile image for Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Exhibitor

C07:09
Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Specialpedagogik

Profile image for Lärarnas A-kassa

Lärarnas A-kassa Exhibitor

C11:33
Fackliga organisationer/försäkringar/lärarföreningar etc

Profile image for Lärares yrkesetik
Profile image for Lyres Eko AB

Lyres Eko AB Exhibitor

C05:02
Material till förskola

Profile image for LO

LO Exhibitor

C06:05
Läromedel, Fackliga organisationer/försäkringar/lärarföreningar etc, Inredning/arbetsmiljö, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Profile image for Litteraturbanken

Litteraturbanken Exhibitor

C09:30
Läromedel, Skönlitteratur

Profile image for Lin Education

Lin Education Exhibitor

C01:03
Läromedel, Material till förskola, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard, Inredning/arbetsmiljö, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Specialpedagogik

Profile image for Liber AB

Liber AB Exhibitor

C05:30, C05:24
Läromedel, Facklitteratur, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard, Internationellt

Profile image for Lekolar

Lekolar Exhibitor

C11:40
Material till förskola, Inredning/arbetsmiljö, Sport- och lek

Profile image for Learnify AB

Learnify AB Exhibitor

C05:01
Läromedel, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor

Profile image for Kärleken är fri (2014-2017)

Kärleken är fri (2014-2017) Exhibitor

C05:45
Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Profile image for Kulturrådet

Kulturrådet Exhibitor

C02:31
Kultur

Profile image for Kriminalvården
Profile image for Kinnarps AB

Kinnarps AB Exhibitor

C09:01
Inredning/arbetsmiljö

Profile image for KFS

KFS Exhibitor

C01:09
Fackliga organisationer/försäkringar/lärarföreningar etc

Profile image for JH Qonsulterna i Stockholm AB

JH Qonsulterna i Stockholm AB Exhibitor

C03:32
Läromedel, Material till förskola, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor

Profile image for Hörselskadades förening i Stockholm

Hörselskadades förening i Stockholm Exhibitor

C08:03
Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Profile image for Hållbarhetsspelet DILEMMA

Hållbarhetsspelet DILEMMA Exhibitor

C03:05
Läromedel

Hållbarhet Exhibitor

C10:11
Läromedel