Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Naturskoleföreningen

Naturskoleföreningen Utställare

C09:05

Kontaktinformation

Adress

c/o Katarina Larsson

819 30 Skärplinge

Sverige

Representanter

Hanna Heurlin Utställare

Ordförande, föreståndare, pedagog
Naturskoleföreningen

Helena Söderberg Utställare

Naturskoleföreningen

Katarina Larsson Utställare

Naturskoleföreningen

Lisa Lundin Utställare

Naturskolelärare
Naturskoleföreningen

Magdalena Rehnberg Utställare

Naturskoleföreningen

Profilbild för Magnus Göranson

Magnus Göranson Utställare

Utepedagog
Naturskoleföreningen

Marlene Bigren Ness Utställare

Utomhuspedagog
Naturskoleföreningen

Mikael Stenberg Utställare

Naturskoleföreningen

Pia Nilsson Utställare

Utomhuspedagog/lärare
Naturskoleföreningen

Pia Bäckman Utställare

Naturskoleföreningen

Robert Lättman-Masch Utställare

Naturskolelärare
Naturskoleföreningen