Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för LO

LO Utställare

C06:05

Kategori

Läromedel
Fackliga organisationer/försäkringar/lärarföreningar etc
Inredning/arbetsmiljö
Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Facket i skolan:
Att gå från skolan ut i arbetslivet är ett stort steg för många elever och då är det viktigt med baskunskaper om vilka rättigheter och skyldigheter man har på jobbet. Om man vet vad som gäller undviks många svårigheter. Det är extra viktigt för den som är ung, osäker och ny på jobbet.
För att öka kunskapen och förbereda eleverna inför arbetslivet erbjuder LO gratis skolinformation.Skolinformatörerna ger elever och lärare en inblick i vilka frågor som är viktigast att uppmärksamma på dagens arbetsmarknad. Skolinformationen tar cirka 40 minuter och erfarenheten visar att informationen ökar elevernas intresse för frågor kopplade till arbetslivet.
Vad vinner dina elever?
Den svenska arbetsmarknaden skiftar snabbt. Allt fler byter jobb allt oftare samtidigt som många ungdomar byter bransch ett flertal gånger i livet. För att kunna hävda sig på en ombytlig arbetsmarknad så krävs kunskaper om villkoren för dagens arbetstagare och vad de kan vänta sig i framtiden. Vilka regler och lagar styr vad arbetsgivaren kan kräva och vilka rättigheter och skyldigheter har du som arbetstagare?
Vad vinner skolan?
Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskaper till eleverna och göra dem väl rustade inför ett innehållsrikt och ombytligt liv. Vi ger lärarna möjlighet att tillsammans med oss uppfylla de mål som finns i läroplanen GY11 genom att blanda erfarenhet och teori. Läs gärna mer på http://www.lo.se/start/facket_pa_din_sida/facket_i_skolan

Kontaktinformation

Telefon

020-560056

Adress

c/o LO ServiceCentrer AB

615 23 Valdemarsvik

Sverige

Representanter

Emilia Winberg Utställare

LO

Profilbild för Jasmine Larsson

Jasmine Larsson Utställare

Skolorganisatör
LO

Profilbild för Jessica Svensson

Jessica Svensson FöreläsareUtställare

Verksamhetskoordinator
LO

Josefin Johansson Utställare

LO

Profilbild för Marcus Wisäter

Marcus Wisäter Utställare

Skolinformatin & ungdomsfrågor
LO

Pamela Flores Utställare

LO

Profilbild för Robert Roos

Robert Roos FöreläsareUtställare

Ombudsman
LO

Sannah Bäcklin Utställare

LO

Ted Persson Utställare

LO

Profilbild för Terés Lidén

Terés Lidén Utställare

Skolorganisatör
LO

Ulrika Viklund Utställare

LO