Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Kulturrådet

Kulturrådet Utställare

C02:31

Kategori

Kultur

Presentation
Barn- och ungdomsbokskatalogen
För första gången väljer Kulturrådet att lansera 2016 års Barn- och ungdomsbokskatalog på Skolforum och lagom till Läslovet.

I katalogen finns ett kvalitativt urval av årets nya böcker – titlar för alla åldrar, i olika genrer och även på andra språk än svenska. De presenteras med omslagsbilder och i kortare texter – som vägledning och inspiration för barn och unga, liksom för dem som arbetar med eller har egna barn. I år vill vi lyfta de böcker som särskilt lämpar sig för högläsning lite extra.

Skapande skola
Kulturrådet arbetar för att öka barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur och att få skapa tillsammans med yrkesutövande konstnärer inom olika konstområden.

Skolhuvudmännen kan varje år söka statsbidrag för detta inom Skapande skola. 65 procent av eleverna i grundskolan och förskoleklassen får ta del av bidraget. Är din skola med?

Välkomna till vår monter C02:31

Kontaktinformation

Telefon

08-519 264 00

Adress

Box 27215

102 53 Stockholm

Sverige

Representanter

Anna Ringberg Utställare

Kulturrådet

Henriette Zorn Utställare

Projektledare/handläggare
Kulturrådet

Jenny Löfström Ellverson Utställare

Kulturrådet

Kennet Gabrielsson Utställare

Kulturrådet

Lykke Pörtfors Utställare

handläggare Skapande Skola, Musik- och Kulturskolan
Kulturrådet

Malin Palm Utställare

Handläggare
Kulturrådet

Nardin Crisbi Utställare

Handläggare
Kulturrådet

Tua Stenström Utställare

Handläggare
Kulturrådet