Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Kriminalvården

Kriminalvården Utställare

C06:01

Presentation
Kriminalvården har en dynamisk verksamhet i ständig utveckling. Ingen dag är den andra helt lik. Det finns 47 anstalter från Ystad till
Haparanda. Intagna anländer till och lämnar anstalter alla dagar. De flyttas mellan olika anstalter. Säkerhet är grundläggande och ett skäl till att Internet är inte tillgängligt för intagna. Målgruppen är heterogen;
från 18 år och uppåt, med allt från ingen fullföljd utbildning alls till högskoleutbildning, många med läs- och skrivsvårigheter och/eller
koncentrationssvårigheter. Verkställighetstiden skiftar från några veckor
till livstid.

Kriminalvården har skapat en nationell struktur
med Lärcentrum på alla anstalter. Där arbetar anställda, behöriga lärare. En rektor i var och en av de sex regionerna ansvarar för personal
och verksamhet. Utbildade studie- och yrkesvägledare är en viktig resurs som finns centralt och är till för alla intagna via telefon/
intranät. Hela verksamheten är samlad i sektionen för vuxenutbildningen och har en ledningsgrupp bestående av chefen för sektionen och
rektorerna. Utbudet motsvarar kommunal vuxenutbildning, även viss yrkesutbildning, och Sfi.

Kontaktinformation

Telefon

011-496 30 00

Adress

Slottsgatan 78

601 80 Norrköping

Sverige

Representanter

Anna Olsson Utställare

Kriminalvården

Claes Gustavsson Utställare

Kriminalvården

Hanna Rosencrantz Utställare

Lärare
Kriminalvården

Klara Mramor Utställare

Kriminalvården

Moa Hanssen Utställare

HR-handläggare
Kriminalvården

Olof Vahlström Utställare

Kriminalvården

Tommy Nyman Utställare

Kriminalvården

Viktoria Glavhammar Utställare

Kriminalvården