Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Hörselskadades förening i Stockholm

Hörselskadades förening i Stockholm Utställare

C08:03

Kategori

Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Hörselskadades förening i Stockholm har ett lokalt engagemang för ett Stockholm där alla kan vara delaktiga.
Föreningen är medlem i Hörselskadades Riksförbund (HRF) som är Sveriges största organisation för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka.

Att man kan tillgodogöra sig utbildningen i grundskolan är en förutsättning för att man ska bli en fullvärdig del i samhället som vuxen och därför är det en av de viktigaste frågorna för vårt arbete. God ljudmiljö i skolan gynnar inlärningen för alla elever, inte minst hörselskadade elever där en god ljudmiljö är avgörande för att eleverna ska kunna tillgodose sig undervisningen.

I vår monter kan du bland annat själv höra hur det låter för en normalhörande och för en elev med hörselskada i ett vanligt klassrum i en Stockholmsskola idag. Efteråt kan du testa hur mycket du kommer ihåg av vad läraren berättade.

Du kan också hjälpa oss att ställa krav på staden att ta ansvar för elevernas och lärarnas arbetsmiljö genom att underteckna ett kort som sedan skickas till skolborgarrådet Olle Burell.

Och så bjuder vi på öronproppar och en hel del hörselkunskap!
Välkomna till vår monter!

Kontaktinformation

Telefon

08-462 24 30

Adress

Instrumentvägen 19

126 53 Hägersten

Sverige

Representanter

Profilbild för Ahmed Sheikhdahir

Ahmed Sheikhdahir Utställare

Hörselskadades förening i Stockholm

Profilbild för Anne Sjökvist

Anne Sjökvist Utställare

Hörselskadades förening i Stockholm

Profilbild för Elin Söderlind

Elin Söderlind Utställare

Hörselskadades förening i Stockholm

Profilbild för Erik Hall

Erik Hall Utställare

Hörselskadades förening i Stockholm

Profilbild för Ewa Ericsson

Ewa Ericsson Utställare

Hörselskadades förening i Stockholm

Profilbild för Gunnar Rosengren

Gunnar Rosengren Utställare

Hörselskadades förening i Stockholm

Profilbild för Ingalill Olli

Ingalill Olli Utställare

Hörselskadades förening i Stockholm

Profilbild för Jan Lamby

Jan Lamby Utställare

Hörselskadades förening i Stockholm

Profilbild för Jonas Lundqvist

Jonas Lundqvist Utställare

Hörselskadades förening i Stockholm

Profilbild för Lars Lindberg

Lars Lindberg Utställare

Hörselskadades förening i Stockholm

Profilbild för Lars Bergh

Lars Bergh Utställare

Hörselskadades förening i Stockholm

Lena Pettersson Utställare

Hörselskadades förening i Stockholm

Profilbild för Mattias Svensson

Mattias Svensson Utställare

Hörselskadades förening i Stockholm

Profilbild för Oscar Hedenfeldt

Oscar Hedenfeldt Utställare

Hörselskadades förening i Stockholm

Profilbild för Thomas Lagö

Thomas Lagö Utställare

Tekn. Dr & Professor
Hörselskadades förening i Stockholm