Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Non-Violence Project

Non-Violence Project Utställare

C03:34

Kategori

Sport- och lek
Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
The Non-Violence Project Sweden är en ideell organisation som arbetar med konkret icke- våldsutbildning.

Vårt syfte och idé är att inspirera, engagera och motivera unga människor att bättre förstå hur man löser konflikter utan våld. Vårt övergripande mål är att radikalt minska våldet i samhället och utbilda nästa generations vuxna hur man just löser konflikter utan våld, bland annat genom ökad självkänsla, djupare insikter och större medvetenhet.

Våra olika utbildningsmaterial inom skola, sport och musik vänder sig primärt till ungdomar mellan 12 - 18 år, men kan anpassas uppåt och nedåt i åldrarna. Genom vårt programbibliotek stödjer vi lärare, ledare och volontärer som vill delta i ambitionen att minska våldet i vårt samhälle. Vi har vunnit ett flertal prestigefulla utmärkelser för bästa internationella icke-våldsarbete genom våra utbildningsprogram och satsningar och finns representerade på fem kontinenter.

Vår symbol är den världsberömda revolvern med knut, ”Non-Violence”, skapad av Carl-Fredrik Reuterswärd 1980 till minne av John Lennon efter att han sköts ihjäl utanfr sitt hem i New York. Det är en av världens mest välkända fredssymboler och står bland annat utanför FN-byggnaden i New York. Den har varit tillfällig placerat på Trafalgar Square i London, på Röda Torget i Moskva samt i Berlin vid Berlinmurens fall.

Vårt program Sports for Peace riktar sig till idrottsklubbar, oavsett sport, med målet att stödja tränare och ledare att inkludera Sport for Peace-programmet vid träningstillfällen.

Schools for Peace riktar sig till skolor och elever och stödjer lärare att implementera våra övningar i klassrummet.

För oss är det viktigt att samarbeta med de som jobbar mot samma mål, att komplettera varandra istället för att konkurrera med varandra, för att nå bästa resultat.

Kontaktinformation

Telefon

0708 53 11 18

Adress

Grev Turegatan 3-5

114 46 Stockholm

Sverige

Representanter

Hanna Järvinen Utställare

Non-Violence Project

Patrik Sandberg Utställare

Non-Violence Project

Tobias Wernius Utställare

Non-Violence Project

Zena Fialdini Utställare

Non-Violence Project