Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för KFS

KFS Utställare

C01:09

Kategori

Fackliga organisationer/försäkringar/lärarföreningar etc

Presentation
KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag. Vårt uppdrag är att vara det bästa stödet för våra medlemsföretag i deras vardag.

Det innebär att vi tecknar konkurrenskraftiga branschanpassade avtal, ger stöd i arbetsgivarfrågor, bistår i arbetsrättsliga frågor, tillhandahåller relevanta utbildningar, mötesplatser och nätverk.

Våra 580 medlemsföretag med 30 000 anställda tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom 15 branscher – allt från utbildning och skolor till energi- och vattenförsörjning, bredbandstjänster, avfallshantering, återvinning, kollektivtrafik, nybyggnad, drift och underhåll av gator och vägar, parkering och fastighetsförvaltning till muséer, besöksnäring, vård, omsorg och personlig assistans.

Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle.
Läs mer: www.kfs.net

Kontaktinformation

Telefon

08-556 009 62

Webbsida

www.kfs.net

Adress

Box 70362

107 24 Stockholm

Sverige

Representanter

Christina Lingden Utställare

KFS

Conny Larsson Utställare

KFS

Giggi Langlet Utställare

KFS

Mikael Medelberg Utställare

Senior rådgivare
KFS

monica ericsson Utställare

KFS