Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Informatik/semantik

Läkaresällskapets språkkommitté inleder tisdagen med tre föreläsningar i spåret Språket i hälso- och sjukvården och detta följs av fyra informatikföreläsningar. 

Moderator:  Magnus Fogelberg


Samverkan kring informatik och semantik onsdag 24/5
I detta spår presenteras pågående samverkan och utveckling som skapar förutsättningar för enhetlig begreppsanvändning och interoperabilitet i vården. Inledningsvis beskrivs samverkan inom ramen för regionerna system för kunskapsstyrning, bland annat användningen av Snomed CT som är en viktig del av överenskommelsen mellan staten och SKR om God och nära vård 2023. Vidare ges exempel på utveckling och implementering i regioner och kommuner, från regionerna i Sussa-samverkan samt från Västra götalandsregionen och de 49 kommuner som deltar i VGR:s satsning på en sammanhållen vård.


Detta följs av en halvdag med openEHR och FHIR torsdag 25/5


 Mer om informatik hittar du i spåret om Omvårdnadsinformatik

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Hur vi förbereder oss för ICD-11

Hur vi förbereder oss för ICD-11

Magdalena Fresk
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 J1
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Information/myndighet

Profilbild för Informationsutbyte mellan vård- och omsorgsgivare

Informationsutbyte mellan vård- och omsorgsgivare

Cornelia Moseid
Onsdag 24 maj 2023 11:30 - 12:00 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Patientsäkerhet

Profilbild för Nordic harmonization of health data

Nordic harmonization of health data

Mikael Rinnetmäki
Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 11:00 F1
Informatik/semantik, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Information/myndighet

Profilbild för Språket i klassifikationer

Språket i klassifikationer

Gunnar Henriksson
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:30 J1
Språket i hälso- och sjukvården, Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Informationssäkerhet

Profilbild för En nationell samlingspunkt för utbyte av kodverk - en inspirationsföreläsning om informatiknavet Terminologitjänsten

En nationell samlingspunkt för utbyte av kodverk - en inspirationsföreläsning om informatiknavet Terminologitjänsten

Erik TainioLagusson, Lars Börjeson, Sara Meunier
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 16:00 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Välfärdsutveckling

Profilbild för Stora steg framåt i arbetet med införandet av ett nytt journalsystem i nio regioner

Stora steg framåt i arbetet med införandet av ett nytt journalsystem i nio regioner

Niklas Lindberg, Patrik Dahlqvist-Jönsson
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 13:30 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Nationell samverkan och stöd för användning och utveckling av Nationell informationsstruktur och Snomed CT

Nationell samverkan och stöd för användning och utveckling av Nationell informationsstruktur och Snomed CT

Erika Ericsson, Niklas Eklöf
Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 09:00 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Styrning/Förvaltning, Dokumentation