Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår

OmvårdnadsinformatikMasterclassAv kliniker, för klinikerNordiskt fokusEgenmonitoreringInformatik/semantikLäkemedelHälsodataStandardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektivHälsoapparInternationellt perspektiv på e-hälsaAISpråket i hälso- och sjukvårdenRegelverk och juridikInformationssäkerhetNorthern Excellence in Online RecordsJämlik hälsaEuropean Health Data Space, EHDS Reimbursement and market access for digital solutions VälfärdsteknikSocialtjänst / äldreomsorg / kommunReal Life Evidence i Digital vårdDigital Infrastruktur SverigeKliniska stöd / Kunskapsstyrning / BeslutstödPatientdelaktighet / UXKvalitetsregister - Nu och i framtiden.Införande / FörändringsledningInnovationNära vårdOpen Seminar AreaOpen StageWorkshops / FördjupningarBefolkningsdata/population based healthDigitalisering i en orolig tidSwedish Digital Health on the international stageMatchmaking & Event AreaMIE: Health information systemsMIE: Sensors, signals and Imaging InformaticsMIE: Special Topic: Caring is Sharing - exploiting value in data for health and innovationMIE: Decision supportMIE: Human Factors and organizational issuesMIE: Knowledge and Information representation and modelingMIE: Societal aspectsMIE: Citizen health informaticsMIE: BioinformaticsMIE: Patient recordsMIE: EducationMIE: TelehealthMIE: Public Health and Epidemiology InformaticsMIE: Natural Language ProcessingMIE: VisualizationMIE: PostersMIE: Nursing Informatics Day

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för 1177 direkt - en ny digital ingång till vården

1177 direkt - en ny digital ingång till vården

Anette Thalén, Sofie Zetterström, Anna Ek, Kerstin Hörnsten, Sara Johansson, Sven-Åke Svensson
Torsdag 25 maj 2023 11:30 - 12:00 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Svenska, Livesänd, Panel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering

Profilbild för Accelerate innovation with modern cloud technology - without even running in the cloud

Accelerate innovation with modern cloud technology - without even running in the cloud

Johan Tordsson
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 16:00 A6
Informationssäkerhet, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Informationssäkerhet

Profilbild för Access to development opportunities in biomedical and health informatics

Access to development opportunities in biomedical and health informatics

Sidsel Villumsen
Onsdag 24 maj 2023 15:10 - 15:15 G2
MIE: Education, English, Enbart på plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Utbildning (utbildningsbevis), Innovativ/forskning

Profilbild för Adolescents identifying errors and omissions in their electronic health records: National survey

Adolescents identifying errors and omissions in their electronic health records: National survey

Josefin Hagström
Tisdag 23 maj 2023 10:45 - 11:00 G2
MIE: Patient records, English, Enbart på plats, Presentation, Övrigt, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för A european platform for clinical trials – CTIS

A european platform for clinical trials – CTIS

Björn Eriksson
Tisdag 23 maj 2023 12:10 - 12:30 F3
Internationellt perspektiv på e-hälsa, English, Livesänd, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Information/myndighet, Etik

Profilbild för A Framework For Evaluating Synthetic Electronic Health Records

Agent Based Modelling for simulating the Interregional Patient Mobility in Italy

Fabrizio Pecoraro
Onsdag 24 maj 2023 09:15 - 09:30 G2
English, Enbart på plats, Presentation, Avancerad

A great pitch@vitalis

Tisdag 23 maj 2023 11:00 - 12:30 Matchmaking & Event Area
Matchmaking & Event Area, English, Enbart på plats

Profilbild för AI-Based Gut-Brain Axis Digital Twins

AI-Based Gut-Brain Axis Digital Twins

Stephane Meystre
Onsdag 24 maj 2023 15:05 - 15:10 G4
MIE: Sensors, signals and Imaging Informatics, English, Enbart på plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, Innovativ/forskning

Profilbild för AI för förbättrad vård av unga vuxna med psykisk ohälsa

AI för förbättrad vård av unga vuxna med psykisk ohälsa

Jens Nygren, Johan Wahlström, Lena Petersson, Niklas Sundler
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 12:15 R17/18
Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Användbarhet, Etik

Profilbild för AI för socialtjänsten

AI för socialtjänsten

Lovisa Ericsson, Malin Lindström
Torsdag 25 maj 2023 09:00 - 10:30 J1
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling

Profilbild för AI Models: Hype and Progress

AI Models: Hype and Progress

Jonathan Ilicki
Tisdag 23 maj 2023 11:30 - 12:00 F1
AI, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Innovativ/forskning

Profilbild för Aktuella rättsfrågor inom e-hälsa

Aktuella rättsfrågor inom e-hälsa

Maria Jacobsson
Torsdag 25 maj 2023 11:10 - 11:30 F3
Masterclass, Svenska, Enbart på plats, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Allmänspråkliga synonymer i Snomed CT

Robert Ville Meriruoho
Onsdag 24 maj 2023 11:00 - 11:30 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Appar, Användbarhet

Profilbild för A Masked language model for multi-source EHR trajectories contextual representation learning

A Masked language model for multi-source EHR trajectories contextual representation learning

Ali Amirahmadi, Kobra Etminani
Onsdag 24 maj 2023 11:30 - 11:35 G3
MIE: Decision support, English, Enbart på plats, Presentation, Avancerad

AMY – Vårda istället för att leta

Mark Van de Camp
Tisdag 23 maj 2023 14:00 - 14:15 Vitalis Open Stage (i utställningen)
Open Stage, English, Enbart på plats

An Annotation Workbench for semantic annotation of data collection instruments

Julia Sasse
Torsdag 25 maj 2023 11:15 - 11:30 G1
MIE: Special Topic: Caring is Sharing - exploiting value in data for health and innovation, English, Enbart på plats, Presentation, Avancerad

An architecture for providing Personalized Digital Health

Jaime Delgado
Onsdag 24 maj 2023 15:45 - 16:00 G4
English, Enbart på plats, Presentation, Avancerad