Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Välfärdsteknik

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Digital kompetens hos medarbetarna inom vård- och omsorg - vad vet vi och vad vill vi veta?

Digital kompetens hos medarbetarna inom vård- och omsorg - vad vet vi och vad vill vi veta?

Karin Ahlin
Onsdag 24 maj 2023 14:00 - 14:30 A2
Välfärdsteknik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation

Profilbild för Hemsjukhuset 3.0

Hemsjukhuset 3.0

Catrin Engberg Tukia, Magi Medaglia, Marie Sjölinder, Mirjam Ekstedt, Sarah Strålenstam
Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 09:00 A2
Välfärdsteknik, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Hitta rörelseglädjen med Dutt n´go

Hitta rörelseglädjen med Dutt n´go

Lina Tjärnström, Marianne Degerman, Maria Pahlberg
Onsdag 24 maj 2023 16:30 - 17:00 A2
Välfärdsteknik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Profilbild för Hur bra är egentligen välfärdsteknik?

Hur bra är egentligen välfärdsteknik?

Anders Ekholm, Ina Caesar, Fredrik Koffner, Ingela Dahlgren, Ludvig Eriksson
Tisdag 23 maj 2023 14:00 - 15:00 F5
Välfärdsteknik, Svenska, Livesänd, Utökad, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Hur man kan använda data från välfärdsteknik för att förbättra äldreomsorgen.

Hur man kan använda data från välfärdsteknik för att förbättra äldreomsorgen.

Vegard Urnes
Onsdag 24 maj 2023 16:00 - 16:30 A2
Välfärdsteknik, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för Jakten på äldreomsorgens digitalisering

Jakten på äldreomsorgens digitalisering

Michael Ländin
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 F5
Välfärdsteknik, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun

Profilbild för Kollektiv digitalisering – Säg nej till centralisering

Kollektiv digitalisering – Säg nej till centralisering

Tomas Lindroth
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 11:00 A2
Välfärdsteknik, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt

Profilbild för Kommunen kan inte skapa förvaltningsorganisationer för all ny teknik!

Kommunen kan inte skapa förvaltningsorganisationer för all ny teknik!

Lena Hellberg
Onsdag 24 maj 2023 09:30 - 10:00 A2
Välfärdsteknik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Kommun, Appar, Användbarhet

Profilbild för Kompetenshöjande insatser för alla - Visningslägenhet.

Kompetenshöjande insatser för alla - Visningslägenhet.

Sylvia Mårtensson
Onsdag 24 maj 2023 13:30 - 14:00 A2
Välfärdsteknik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Kommun, Användbarhet

Profilbild för Larmcentral för aviseringar från trygghetslarm och annan välfärdsteknik

Larmcentral för aviseringar från trygghetslarm och annan välfärdsteknik

Solrunn Hårstad
Onsdag 24 maj 2023 09:00 - 09:30 A2
Välfärdsteknik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Informationssäkerhet

Profilbild för Lyckas med välfärdsteknik – vad krävs?

Lyckas med välfärdsteknik – vad krävs?

Eva Sahlén, Lena Dahlberg, Li Langemark
Tisdag 23 maj 2023 16:00 - 17:00 F5
Välfärdsteknik, Svenska, Livesänd, Utökad, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Juridik, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Modulärt standardavtal för trygghetsskapande teknik; ett effektivt verktyg för att skapa samverkan och affärsmässig trygghet och transparens mellan leverantör och kund

Modulärt standardavtal för trygghetsskapande teknik; ett effektivt verktyg för att skapa samverkan och affärsmässig trygghet och transparens mellan leverantör och kund

Peter Kjäll, Annette Rietz, Catharina Borgenstierna, Christoffer Balthammar, Eva Sahlén, Johan Lenander, Johanna Lethin Jacobson, Jonas Ek, Marcus Nyström
Onsdag 24 maj 2023 11:30 - 12:00 A2
Välfärdsteknik, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Juridik, Etik

Profilbild för Omställning från att ”bara” införa välfärdsteknik till att realisera nytta

Omställning från att ”bara” införa välfärdsteknik till att realisera nytta

Kerstin Lagerlund, Magnus Garp, Mirelle Mård
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 13:30 A2
Välfärdsteknik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Informationssäkerhet

Profilbild för Risker i försörjningskedjan som kan påverka införande av välfärdsteknik

Risker i försörjningskedjan som kan påverka införande av välfärdsteknik

Gustav Blomberg, Matilda Lindgren
Onsdag 24 maj 2023 11:00 - 11:30 A2
Välfärdsteknik, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun

Profilbild för Säker i varje steg – hur kan arbetsmetoder och verktyg samskapas för att främja fysisk funktionsförmåga bland äldre personer hemma?

Säker i varje steg – hur kan arbetsmetoder och verktyg samskapas för att främja fysisk funktionsförmåga bland äldre personer hemma?

Sofia Backåberg, Susanna Strandberg
Onsdag 24 maj 2023 14:30 - 15:00 A2
Välfärdsteknik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Profilbild för Tänk om vi säger att vi förvandlar äldre och personer med demens till hängivna idrottare?

Tänk om vi säger att vi förvandlar äldre och personer med demens till hängivna idrottare?

Ann-Sophie Gustavsson, Jan Inge Ebbesvik, Roald Kvam
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 16:00 A2
Välfärdsteknik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Användbarhet

Profilbild för Uppsala kommun - efter priset för årets e-hälsokommun 2022

Uppsala kommun - efter priset för årets e-hälsokommun 2022

Åsa Engblom
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:30 F5
Välfärdsteknik, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Välfärdsbiblioteket - Hur kan vi öka kännedom om och användning av välfärdsteknik genom utlåning?

Välfärdsbiblioteket - Hur kan vi öka kännedom om och användning av välfärdsteknik genom utlåning?

Jonas Söderholm, Leif Sandsjö
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 F5
Välfärdsteknik, Svenska, Livesänd, Presentation, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Kommun, Test/validering