Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de filmade seminarierna från Globala scenen krävs det att du registrerar dig. Det är helt kostnadsfritt! 

Registrering digitala Fredstorget

För att titta på seminarier klicka på seminariets titel och "Checka in"

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Filter

Plats

Programpunkt/Miniseminarium

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Språk

Ämnestagg

Programform

Tolkningsalternativ

Profilbild för 01. Invigning

01. Invigning

Beston Kalefa, Camila Salazar Atias
Torsdag 17 november 2022 09:00 - 10:00 Kongresshallen
Mänskliga Rättighetsdagarna, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Är Sveriges ansvarstagande för funktionsrättens globala utveckling hotad?

Rätt till trygghet och säkerhet för alla-utanförskap, myter och fördomar och vägar framåt

Agneta Persson, Anna Gustafsson, Anna-Karin Engqvist
Torsdag 17 november 2022 10:00 - 10:30 Lilla scenen
Nationell samverkan psykisk hälsa Västra Götaland och Göteborg, Personligt ombud Bräcke diakoni Göteborg, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 06. Övervakad och osäker/Integriteten som försvann

06. Övervakad och osäker/Integriteten som försvann

Föreningen Ordfront, , Anna Wigenmark, Janne Flyghed
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Bryggaren
Föreningen Ordfront

Profilbild för 03. Minoritetsstress bland Sveriges nationella minoriteter

03. Minoritetsstress bland Sveriges nationella minoriteter

Hanna Wallensteen, Valeria Redjepagic, Alexandra Salmi, Eliot Moskowicz, Matilda Niva, Sara-Elvira Kuhmunen
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Club 700
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Turning the global feminist policy space upside-down: Bringing women's voices from fragile states into the center

Turning the global feminist policy space upside-down: Bringing women's voices from fragile states into the center

Josephine Sundqvist, Charity Resian , Hon. Sophia Pal Gai
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:00 Globala scenen
LM International / Läkarmissionen

Profilbild för 12. Koll på lagen, vardagsjuridik för ungas trygghet

12. Koll på lagen, vardagsjuridik för ungas trygghet

Emma Nilsson
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Grundläggaren
Sveriges antidiskrimineringsbyråer, Teckenspråkstolkas

05. Hur säkrar vi elevers rätt till trygghet i skolan?

Elevernas riksförbund, Calle Gustafsson, Elevrepresentant, centrala elevrådet i Malmö, Elevrepresentant, centrala elevrådet i Malmö, Mårten Petersson
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Handskmakaren
Elevernas riksförbund

Profilbild för 02. Who Said That Being a Feminist Peace Activist Would Ever Be Easy?

02. Who Said That Being a Feminist Peace Activist Would Ever Be Easy?

Cynthia Enloe, Elham Kohistani, Malin Nilsson, Lina Hjärtström
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Kongresshallen
Mänskliga Rättighetsdagarna, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF (WILPF Sweden), Teckenspråkstolkas

Profilbild för Trygg på jobbet?

Trygg på jobbet?

Jenny Saba Persson, Johan Eklund, Maria Refai
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:00 Lilla scenen
Rättighetscentrum Dalarna, Rättighetscentrum Västerbotten, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr och Sensus, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 07. Hur lever Sverige upp till sina åtaganden om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter?

07. Hur lever Sverige upp till sina åtaganden om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter?

Maria Johansson, Charlotta Göller, Mia Ahlgren
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Mältaren
Fonden för mänskliga rättigheter, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas/textas

10. Religiösa aktörer – för hållbara samhällen

Helen Friberg, Johannes Widlund, Petter Jakobsson, Ramesh Bahu, Stefan Emilsson
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Näbben
Equmeniakyrkan och Svenska Missionsrådet

11. AI i staten – finns det en risk för diskriminering?

, Christina Jönsson, David Magård, Josephine Brofjorden
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Skomakaren
Diskrimineringsombudsmannen, Teckenspråkstolkas

04. Tryggare på jobbet än hemma? Arbetets roll för våldsutsatta

Åsa Witkowski, Lisa Lundgren, Marcus Gustavsson
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Studion
Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 08. Det villkorade civilsamhället

08. Det villkorade civilsamhället

Johanna Olseryd, Mona Nechma, Saida Alshuaibi, Josefin Nyström
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Teatercaféet
Ibn Rushd Studieförbund

Profilbild för 09. Otillåten påverkan och tystnadskulturer

09. Otillåten påverkan och tystnadskulturer

, Cecilia Ramqvist, Christina Kiernan
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Tunnbindaren
Sveriges Kommuner och Regioner

Profilbild för Ultra fast fashion - bidrar du till slaveri och miljöförstöring?

Ultra fast fashion - bidrar du till slaveri och miljöförstöring?

Magnus Boström, Malin Kjellqvist
Torsdag 17 november 2022 11:00 - 11:30 Globala scenen
FUF - Föreningen för utvecklingsfrågor

Profilbild för Civilsamhället som trygghetsfrämjare och brottsförebyggare

Civilsamhället som trygghetsfrämjare och brottsförebyggare

Helena Astvald, Tina Fingal Swens
Torsdag 17 november 2022 11:00 - 11:30 Lilla scenen
Örebro Föreningsråd, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas/textas

Profilbild för Fristadsprogrammet med exempel från Örebro kommun - Safe but not silent

Fristadsprogrammet med exempel från Örebro kommun - Safe but not silent

Örebro kommun, Abdalla Basher, Elisabeth Dyvik, Lennart Bondeson
Torsdag 17 november 2022 11:30 - 12:00 Globala scenen
Örebro kommun, ICORN, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas/textas

Klimatoro – drivkraft till handling eller handlingsförlamning?

Benjamin Kadic, Sara Bronner, Jonas Edlund
Torsdag 17 november 2022 11:30 - 12:00 Lilla scenen
Örebro kommun, Teckenspråkstolkas