Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 07. Hur lever Sverige upp till sina åtaganden om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter?

07. Hur lever Sverige upp till sina åtaganden om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter? Har passerat

Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Mältaren

Moderator: Maria Johansson
Paneldeltagare: Charlotta Göller, Mia Ahlgren

I oktober 2021 lämnade Sverige in sin periodiska rapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. MR-Fonden samordnar civilsamhällets parallellrapport till FN - och den visar ofta en annorlunda bild än den som staten presenterar. På seminariet används delar av civilsamhällets rapport som underlag för en diskussion med beslutsfattare och civilsamhälle. Hur kan Sverige bättre leva upp till sina åtaganden? Hur kan Sverige bättre använda sig av kommitténs rekommendationer och arbeta systematiskt för att fullgöra rättigheterna? 

Arrangör(er)

Fonden för mänskliga rättigheter

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Diskriminering

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas
Skrivtolkas/textas

Nivå

Medel

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Maria Johansson

Maria Johansson Moderator

Profilbild för Charlotta Göller

Charlotta Göller Paneldeltagare

Fonden för mänskliga rättigheter

Fonden för mänskliga rättigheter

Profilbild för Mia Ahlgren

Mia Ahlgren Paneldeltagare

The Swedish Disability Rights Federation