Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 09. Otillåten påverkan och tystnadskulturer

09. Otillåten påverkan och tystnadskulturer Har passerat

Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Tunnbindaren

Föreläsare: , Cecilia Ramqvist, Christina Kiernan

Bristande rättssäkerhet – en konsekvens av otillåten påverkan och tystnadskulturer

Inom lokal och regional nivå handläggs ärenden och utförs uppgifter som ofta har stor betydelse för enskilda människor i egenskap av bland annat brukare, patienter och klienter. Det är viktigt att dessa ärenden och uppgifter sköts sakligt och opartiskt och att individer får en likvärdig behandling. Under senare år har otillåten påverkan mot kommunal personal ökat vilket riskerar att leda till felaktigt fattade beslut, att beslut inte fattas, självcensur och tystnadskulturer hos tjänstepersoner i kommuner och regioner, något som kan påverka rättssäkerheten. Under seminarier så diskuteras hur tystnadskulturer och otillåten påverkan riskerar att sätta grundläggande rättsprinciper ur spel vilket utgör ett hot mot vårt demokratiska system och de mänskliga rättigheterna.

Arrangör(er)

Sveriges Kommuner och Regioner

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Rättssäkerhet

Nivå

Medel

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Föreläsare

Profilbild för Cecilia Ramqvist

Cecilia Ramqvist FöreläsareUtställare

Sveriges Kommuner och Regioner

Christina Kiernan Föreläsare

Sveriges Kommuner och Regioner