Header image for Vitalis 2021

Sessions

Track: Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!

Ett av inriktningsmålen i Vision e-hälsa 2025 är att medarbetare i hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt information och kunskap i mötet med patienter och brukare. En viktig del av den information som behövs är den som dokumenteras kring den enskilda individen och som ska följa individen mellan olika aktörer i en personcentrerad vård. Detta spår handlar om viktiga steg och verktyg i arbetet med att skapa de rätta förutsättningarna för en strukturerad och enhetlig dokumentation, som kan återanvändas i olika syften. Spåret är uppbyggt som en stege – du väljer själv hur högt du vill klättra! 

2019 påbörjade Socialstyrelsen arbetet med att ta fram Nationella informationsmängder (NIM:ar), dvs. detaljerade beskrivningar av avgränsade informations­mängder som behöver vara tillgängliga i många processer och sammanhang i vården. Arbetet utgår ifrån de standarder i form av referensmodeller och referensterminologier som Socialstyrelsen utvecklar och förvaltar. Utvecklingen av NIM:ar sker inom ramen för flera olika regeringsuppdrag. 

Första klivet upp på stegen ger en övergripande bild av Socialstyrelsens långsiktiga uppdrag inom området – att utveckla och förvalta referensmodeller och referensterminologier som utgångspunkt för en strukturerad och entydig dokumentation. 

Andra klivet upp, tar oss till beskrivningen av de Nationella informationsmängderna (NIM:ar) – hur de tas fram, vilka de är och hur användningen av dessa kan bidra till ett standardiserat ”innehåll” i dokumentationen kring individen. 

Ett gemensamt sätt att strukturera och koda information skapar förutsättningar för att kunna dela informationen över organisatoriska gränser, mellan processer och system, utan att mening och sammanhang går förlorat.  På det tredje steget ger vi exempel på var och hur nytta uppstår. 

Det fjärde och sista steget i vår stege tar oss en bit in i teknikens värld. Här presenteras exempel på hur standardiserade beskrivningar av informationsmängder kan representeras med tekniska format för att skapa förutsättningar för att dela information mellan olika it-stöd. 

All sessions

Filters

Language

Topic

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Profile image for Nationella informationsmängder - tekniska format

Nationella informationsmängder - tekniska format

Kristofer Johansson, Petter Wolff, Pétur Þór Valdimarsson
Wednesday May 19, 2021 10:10 - 10:40 3. Live
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Annat, eHälsa, Förinspelat, Standard 25 min (incl Q&A), Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Dokumentation

Profile image for Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Emma Hultén, Keng-Ling Wallin, Ola Grönnesby, Rikard Lövström, Victoria Johansson
Wednesday May 19, 2021 09:40 - 10:10 3. Live
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Informatik/semantik, Förinspelat, Other, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Dokumentation, Information/myndighet

Profile image for Nationella informationsmängder – nyttor, vad NIM:ar är, hur de skapas och hur de ser ut, samt en internationell utblick om hur Nederländerna arbetar med nationella informationsmängder

Nationella informationsmängder – nyttor, vad NIM:ar är, hur de skapas och hur de ser ut, samt en internationell utblick om hur Nederländerna arbetar med nationella informationsmängder

Esther Peelen, Fred Smeele, Kristofer Johansson, Lisanne vad der Molen, Susan Sverin
Wednesday May 19, 2021 08:55 - 09:40 3. Live
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Hälsotjänster, Förinspelat, Standard 25 min (incl Q&A), Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Juridik, Informationssäkerhet

Profile image for Verktyg för ändamålsenlig dokumentation

Verktyg för ändamålsenlig dokumentation

Charlotta Holm Sjögren, Lotti Barlow
Wednesday May 19, 2021 08:30 - 08:55 3. Live
Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!, Svenska, Informatik/semantik, Förinspelat, Other, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering, Dokumentation, Information/myndighet