Profilbild för Petter Wolff

Petter Wolff Föreläsare

Konsult i e-hälsa

Föreläsare för

Nationella informationsmängder - tekniska format

Onsdag 10:10 - 10:40 3. Live

Expert