Profilbild för Charlotta Holm Sjögren

Charlotta Holm Sjögren Föreläsare

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen
Personlig presentation
E-hälsostrateg och förvaltningsledare för NI, på Socialstyrelsens enhet för Informationsstruktur och e-hälsa. Drygt 20 års erfarenhet av arbete med e-hälsa/it-utveckling i vården samt uppföljning och utvärdering inom området. Ekonom med vidareutbildning inom informatik. Involverad i de nationella strategierna sedan start 2006. Ansvarig för utvecklingen av den nationella informationsstrukturen (NI) 2007-2009. Arbetar i nuvarande position främst med strategiska frågor och förvaltningsstyrning, och även med uppföljning och kommunikation kring strukturerad dokumentation i vård och omsorg.