Profilbild för Pétur Þór Valdimarsson

Pétur Þór Valdimarsson Föreläsare

Lösningsarkitekt
Chorus AB

Föreläsare för

Nationella informationsmängder - tekniska format

Onsdag 10:10 - 10:40 3. Live

Expert