Profilbild för Victoria Johansson

Victoria Johansson Föreläsare

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

Föreläsare för

Personlig presentation
Arbetar sedan 2017 på enheten Informationsstruktur och e-hälsa på Socialstyrelsen.