Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Verktyg för ändamålsenlig dokumentation

Verktyg för ändamålsenlig dokumentation Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 08:30 - 08:55 3. Live

Föreläsare: Charlotta Holm Sjögren, Lotti Barlow

Spår: Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!

Ett av målen i strategin för vision e-hälsa är ”Rätt information och kunskap”. För att målet ska kunna nås måste information om patienter och brukare dokumenteras på ett enhetligt sätt så att den kan återanvändas i flera syften. Då krävs gemensamma insatser för att standardisera hur information ska dokumenteras. Eftersom information lever längre än processer, applikationer och it-system som hanterar den, bör den inte byggas in i tekniken. En bättre strategi är att komma överens om och beskriva principer för hur information ska struktureras och kodas på ett enhetligt sätt, oberoende av tekniken. Socialstyrelsen utvecklar och förvaltar verktyg för detta: referensmodeller i en nationell informationsstruktur (NI), referensterminologin Snomed CT, klassifikationer och en termbank.

Med dessa verktyg som grund kan detaljerade specifikationer av information inom olika områden tas fram. Det kan vara specifikationer för kliniska områden, men det kan också vara mindre informationsmängder som kan fungera som beståndsdelar i olika processer och områden.

I denna presentation beskriver vi övergripande Socialstyrelsens arbete för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation, och ger exempel på samverkan som krävs, mellan många aktörer, för att nå målet.  


Detta är del 1 av 4. Nästa del är:
Nationella informationsmängder – nyttor, vad NIM:ar är, hur de skapas och hur de ser ut, samt en internationell utblick om hur Nederländerna arbetar med nationella informationsmängder

Språk

Svenska

Ämne

Informatics/semantics

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Education (verification)
Patient centration
Documentation,
Government information

Föreläsare

Profilbild för Charlotta Holm Sjögren

Charlotta Holm Sjögren Föreläsare

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen

E-hälsostrateg och förvaltningsledare för NI, på Socialstyrelsens enhet för Informationsstruktur och e-hälsa. Drygt 20 års erfarenhet av arbete med e-hälsa/it-utveckling i vården samt uppföljning och utvärdering inom området. Ekonom med vidareutbildning inom informatik. Involverad i de nationella strategierna sedan start 2006. Ansvarig för utvecklingen av den nationella informationsstrukturen (NI) 2007-2009. Arbetar i nuvarande position främst med strategiska frågor och förvaltningsstyrning, och även med uppföljning och kommunikation kring strukturerad dokumentation i vård och omsorg.

Profilbild för Lotti Barlow

Lotti Barlow Föreläsare

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen

Förvaltningsledare för Snomed CT