Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Nationella informationsmängder – nyttor, vad NIM:ar är, hur de skapas och hur de ser ut, samt en internationell utblick om hur Nederländerna arbetar med nationella informationsmängder

Nationella informationsmängder – nyttor, vad NIM:ar är, hur de skapas och hur de ser ut, samt en internationell utblick om hur Nederländerna arbetar med nationella informationsmängder Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 08:55 - 09:40 3. Live

Föreläsare: Esther Peelen, Fred Smeele, Kristofer Johansson, Lisanne vad der Molen, Susan Sverin

Spår: Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!

 Nationella informationsmängder (NIM) kan användas för att uppfylla flera olika behov i verksamheterna. Vi presenterar här 7 olika aspekter på hur NIM:ar kan användas och skapa nytta. I december 2020 publicerade Socialstyrelsen ett antal NIM:ar som kan bidra till att skapa en gemensam beskrivning av ett informationsbehov på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt. Vi går igenom hur de skapas och hur de ser ut. Vi får också en internationell utblick från Nictiz i Nederländerna, som berättar om hur de arbetar med nationella informationsmängder.


Detta är del 2 av 4: Nästa del är:
Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Föregående del:  Verktyg för ändamålsenlig dokumentation

Språk

Svenska

Ämne

Health services

Föreläsningssyfte

Other

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers

Nyckelord

Law, Judicial procedures
Information security

Föreläsare

Esther Peelen Föreläsare

Fred Smeele Föreläsare

Profilbild för Kristofer Johansson

Kristofer Johansson Föreläsare

Lisanne vad der Molen Föreläsare

Susan Sverin Föreläsare