Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar och miniseminarier krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp, ämnestaggar, tolkning och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma.

Profilbild för 01. Invigning

01. Invigning

Torsdag 17 november 2022 09:00 - 10:00 Kongresshallen
Mänskliga Rättighetsdagarna, Teckenspråkstolkas

Rätt till trygghet och säkerhet för alla-utanförskap, myter och fördomar och vägar framåt

Agneta Persson, Anna Gustafsson, Anna-Karin Engqvist
Torsdag 17 november 2022 10:00 - 10:30 Lilla scenen
Nationell samverkan psykisk hälsa Västra Götaland och Göteborg, Personligt ombud Bräcke diakoni Göteborg, Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet), Teckenspråkstolkas

06. Övervakad och osäker/Integriteten som försvann


Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Bryggaren
Föreningen Ordfront, Svenska

03. Minoritetsstress bland Sveriges nationella minoriteter

Hanna Wallensteen, Valeria Redjepagic
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Club 700
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget, Intresserad allmänhet, Panelsamtal/föreläsning, Medel, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 12. Koll på lagen, vardagsjuridik för ungas trygghet

12. Koll på lagen, vardagsjuridik för ungas trygghet

Emma Nilsson
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Grundläggaren
Sveriges antidiskrimineringsbyråer, Lärare och pedagoger, Gymnasieelever, Svenska, Workshop, Grund, Teckenspråkstolkas

05. Hur säkrar vi elevers rätt till trygghet i skolan?

Elevernas riksförbund, Elevrepresentant, centrala elevrådet i Malmö, Elevrepresentant, Elevernas riksförbund, Mårten Petersson, Sakkunnig Friends
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Handskmakaren
Elevernas riksförbund, Lärare och pedagoger, Panelsamtal/föreläsning

Profilbild för 02. Who Said That Being a Feminist Peace Activist Would Ever Be Easy?

02. Who Said That Being a Feminist Peace Activist Would Ever Be Easy?

Cynthia Enloe
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Kongresshallen
Mänskliga Rättighetsdagarna, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF (WILPF Sweden), Civilsamhälle, Intresserad allmänhet, Engelska, Panelsamtal/föreläsning, Medel, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Trygg på jobbet?

Trygg på jobbet?

Jenny Saba Persson, Johan Eklund, Maria Refai
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:00 Lilla scenen
Rättighetscentrum Dalarna, Rättighetscentrum Västerbotten, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr och Sensus, Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet), Teckenspråkstolkas

Profilbild för 07. Hur lever Sverige upp till sina åtaganden om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter?

07. Hur lever Sverige upp till sina åtaganden om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter?

Maria Johansson, Charlotta Göller, Mia Ahlgren
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Mältaren
Fonden för mänskliga rättigheter, Civilsamhälle

10. Religiösa aktörer – för hållbara samhällen

Johannes Widlund, Melanie Rideout, Petter Jakobsson, Stefan Emilsson (Equmeniakyrkan)
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Näbben
Equmeniakyrkan och Svenska Missionsrådet, Civilsamhälle, Intresserad allmänhet, Svenska, Panelsamtal/föreläsning, Medel

11. AI i staten – finns det en risk för diskriminering?

, Christina Jönsson, David Magård, Josephine Brofjorden
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Skomakaren
Diskrimineringsombudsmannen, Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet) , Civilsamhälle, Svenska, Panelsamtal/föreläsning, Medel, Teckenspråkstolkas

04. Tryggare på jobbet än hemma? Arbetets roll för våldsutsatta

, Åsa Witkowski, Eliane Forsse, HR-direktör, Uppsala universitet, Marcus Gustavsson
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Studion
Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet) , Intresserad allmänhet, Svenska, Panelsamtal/föreläsning, Grund, Teckenspråkstolkas

08. Det villkorade civilsamhället

Abdi Osman, Johanna Olseryd, Mona Nechma, Saida Ahmed, Josefin Nyström
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Teatercaféet
Ibn Rushd Studieförbund, Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet) , Intresserad allmänhet, Svenska, Panelsamtal/föreläsning, Medel

09. Otillåten påverkan och tystnadskulturer

Cecilia Berglin, Christina Kiernan
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Tunnbindaren
Sveriges Kommuner och Regioner, Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet), Panelsamtal/föreläsning

Civilsamhället som trygghetsfrämjare och brottsförebyggare

Helena Astvald
Torsdag 17 november 2022 11:00 - 11:30 Lilla scenen
Örebro Föreningsråd, Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Fristadsprogrammet med exempel från Örebro kommun - Safe but not silent

Örebro kommun, Abdalla Basher, Elisabeth Dyvik, Lennart Bondeson
Torsdag 17 november 2022 11:30 - 12:00 Globala scenen
Örebro kommun, ICORN, Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Klimatoro – drivkraft till handling eller handlingsförlamning?

Maria Ojala, Jonas Edlund
Torsdag 17 november 2022 11:30 - 12:00 Lilla scenen
Örebro universitet och Örebro kommun, Lärare och pedagoger

Om det var du: Rasism och diskriminering i skolan

Jesper Magnusson
Torsdag 17 november 2022 12:00 - 12:30 Lilla scenen
CRS, CEMFOR och IfU Uppsala universitet; Fredens Hus, Gymnasieelever

Ungas innovationskraft för mer levande landsbygder

Oliwer Karlsson, Wille Dahl
Torsdag 17 november 2022 12:30 - 13:00 Lilla scenen
Youth 2030 Movement, Förtroendevalda

Profilbild för 17. Ska man behöva känna sig rädd för att vittna?

17. Ska man behöva känna sig rädd för att vittna?

Tilda Blick
Torsdag 17 november 2022 13:00 - 14:00 Bryggaren
Brottsofferjouren Sverige, Civilsamhälle, Panelsamtal/föreläsning