Exhibitors

Amnesty International Sverige Exhibitor

Amnesty International arbetar för mänskliga rättigheter. Vi är en global organisation som finns på plats i över 70 länder och samlar människor som vill bidra till förändring. Vi tar så gott som aldrig emot pengar från politiska partier eller regeringar - tack vare det kan vi vara oberoende i våra utredningar och åsikter. Vi sätter press på regeringar och makthavare genom att avslöja och... Read more

Bris Exhibitor

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Brottsofferjouren Exhibitor

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs. Vi har omkring 70 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer. Vi erbjuder: Medmänskligt stöd av någon som lyssnar... Read more

Diskrimineringsombudsmannen Exhibitor

För en bostadsmarknad fri från diskriminering I dag förekommer diskriminering, bland annat när människor söker bostad. Hur kan den uppstå? Hur ska hyresvärdar agera? Och vad är egentligen diskriminering? Välkommen till DO:s monter. I den kan du prata med oss, titta på film och lösa ett quiz. Du kan också testa vårt senaste verktyg, e-guiden som hjälper hyresvärdar att förmedla bostäder... Read more

FIAN Exhibitor

Fredstorget