Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

100

31. Suicidprevention och ungas psykiska ohälsa

Anders Facks, Frida Carlsson
Torsdag 15:00 - 16:00 Duetten
Svenska kyrkan, Linköpings stift

Den som lider av psykisk ohälsa eller har självmordstankar har ofta stora existentiella behov. Dessa har kyrkan unika resurser att möta. Vi berättar om vårt arbete med ungas psykiska hälsa och suicidprevention.

35. Andlig och existentiell hälsa i en postmodern värld

Ifrah Ismail , Joel Halldorf , Kamila Abdullah, Simon Wiebe, Yasri Shamsudin Khan
Torsdag 16:30 - 17:30 Spegelsalen
Sensus studieförbund och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Ofta lyfts frågor om psykisk ohälsa bland unga, men väldigt sällan talas det om de andliga dimensionernas påverkan på detta trots att forskning visar att de andliga och existentiella frågorna har en stor påverkan på människors välmående. Yasri Khan och Joel Halldorf, två tänkare och profiler med ursprung från olika religiösa traditioner i Sverige kommer prata om andlig och existentiell hälsa utifrån ett islamiskt respektive kristet perspektiv.

100

Klimatoro och framtidstro

Hans Landeström, Jenny Carlenius, Frida Gårdmo
Fredag 09:30 - 10:00 Stora scen
Svenska kyrkan, Linköpings stift

Har du ångest? Inspireras du av Greta Thunberg som klev ur sängen och agerade? Kanske både och?! Lyssna på samtal mellan en psykolog och en aktivist!

100

Ett psykosocialt synsätt bygger på tron på människors egen kraft att stötta varandra och återhämta sig vid kriser och katastrofer. Studier visar att när människor kan se sig själva som aktiva deltagare med handlingsutrymme bidrar det till snabbare återhämtning och minskad risk för långvarig psykisk ohälsa. Act Svenska kyrkan har utvecklat en särskild kompetens inom psykosocialt stöd internationellt. I samband med flyktingmottagandet i Sverige 2015 påbörjade Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Röda korset ett samarbete med att kontextuellt anpassa dessa erfarenheter och metoder från globala humanitära insatser till en svensk kontext till goda resultat.I detta seminarium ges en fördjupad inblick i vad psykosocialt stöd innebär i relation till ett holistiskt sätt att se på människan, och hälsa och hur det kan utformas rent praktiskt.  Syftet med samtalet är att förmedla de erfarenheter som kommit ur arbetet, att vi är alla människor och har liknande behov och reaktioner och att ett bemötande är ofta detsamma både i ett flyktingläger i Uganda som på centralen i Malmö i samband med flyktingmottagandet i Sverige. . 

100

81. Barnets rätt att leva i existentiell trygghet

Maria Klasson Sundin, Helena Sederström, Elias Aguirre, Pia Strömqvist
Fredag 14:30 - 16:00 Duetten
Svenska kyrkan, Linköpings stift och Linköpings Domkyrkopastorat

Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020. Hur kommer Sverige
säkerställa att barnet får sin rätt till andlig utveckling tillgodosedd? I
artikel 27 står det att ”Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn
till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och
sociala utveckling". 

100

Nobels fredspris 2018 och kampen mot sexuellt våld i konflikten i DR Kongo

Lars Arrhenius, Maria Bard
Lördag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Utrikespolitiska föreningen i Linköping

Sexuellt våld mot kvinnor och barn används DR Kongo för att förstöra samhällen och komma åt mark och mineraler till mobiltelefoner, datorer och elbilar. 2018 fick Dr Denis Mukwege och Nadia Mourad Nobels fredspris för sin kamp mot sexuellt våld i konflikt. Trots den stora uppmärksamheten som fredspriset genererat fortsätter det extrema sexuella våldet i DR Kongo.
Vad är orsakerna till våldet och hur kan man arbeta framåt?  

100

Sustainable activism – to keep burning without burning out

Ev. fler aktivister, Ageravolontär, Linnea Dunne, Representant från LSU, HEL-projektet
Lördag 12:30 - 13:00 Globala scenen
Act Svenska kyrkan

A discussion about activism and the sustainability of ourselves
and others. With activists and experts we discuss how to tackle the long term
commitment required by the complex issues facing the world today by practicing self
care and mutual support. 

100

Begreppet hälsa rör även livets existentiella dimension. Idag saknas det dock tydliga direktiv inom folkhälsoarbetet för att främja existentiell hälsa. I detta seminarium lyfts goda exempel men även utmaningar och hinder för att alla människor ska få sin rätt till existentiell hälsa respekterad. Vilken roll kan religiösa aktörer spela? Vad behöver förändras och vilket ansvar faller på olika samhällsaktörer?