Frida Carlsson Föreläsare

Svenska kyrkan

Föreläsare för

31. Suicidprevention och ungas psykiska ohälsa

Torsdag 15:00 - 16:00 Duetten

Församlingspedagog i Svenska kyrkan. Instruktör i kursen MHFA, "Första hjälpen till psykisk hälsa".