100

Maria Klasson Sundin Föreläsare

Svenska kyrkan

Föreläsare för

81. Barnets rätt att leva i existentiell trygghet

Fredag 14:30 - 16:00 Duetten

Teologie doktor, Biskopens adjunkt Luleå stift