Helena Sederström ModeratorUtställare

Svenska kyrkan/Stiftet och Linköpings domkyrkopastorat

Moderator för

81. Barnets rätt att leva i existentiell trygghet

Fredag 14:30 - 16:00 Duetten

Kommunikation- och servicechef, Svenska kyrkan, Linköpings domkyrkopastorat